Artikeln publicerades 1 november 2021

Så här sorterar vi plast i Uppsala

Vid sortering av plastavfall så skiljer vi på plastförpackningar och övrigt plastavfall.

Sortering av plastförpackningar

Plastförpackningar är till exempel tomma schampoflaskor, yoghurtburkar eller plastkapylser och lock. Hit räknas både hårda och mjuka plastförpackningar och de ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstationen. Det finns också möjlighet att lämna plastförpackningar på alla Uppsalas återvinningscentraler.

Sortering av övrigt plastavfall

Minde plastprodukter, till exempel trasiga leksaker, engångsbestick eller tandborstar, ska sorteras i restavfallet hemma (tidigare kallat brännbart hushållsavfall).

Större plastprodukter (ibland kallat kommunplast) som är stort och skrymmande och som inte passar i hushållssoporna, till exempel möbler, blomkrukor, eller husgeråd av plast ska sorteras som energiåtervinning på återvinningscentralen.

Det här händer med den inlämnade plasten

Plastförpackningar

Plastförpackningar omfattas av ett producentansvar, vilket innebär att priset för återvinning av plasten är inkluderat i varan man köper i butik. Det betyder att det ställs specifika krav på vad plasten ska innehålla så att den enklare kan återvinnas.

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer plastförpackningar som ansvarar för att de samlas in och återvinns. Det kallas för producentansvar. Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och det FTI som ansvarar för återvinningen av plastförpackningar.

Övrigt plastavfall

Plastprodukter är gjorda av många olika typer av plast som inte kan återvinnas tillsammans och för majoriteten av plastprodukterna finns det ingen mottagare som kan återvinna dem även om de skulle delas upp i många mindre fraktioner.

Uppsala Vatten ansvarar endast för plastprodukterna. När dessa lämnas på återvinningscentralerna i Uppsala ska de läggas i energiåtervinningen (som tidigare kallades brännbart) vilket innebär att det används för att göra fjärrvärme.

Plastsortering i framtiden

För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. Därför är det viktigt att sortera ut den plast som går att återvinna och göra nya produkter av.

Uppsala Vatten fortsätter att bevaka plastproduktsmarknaden och frågan om utveckling av återvinning av plastprodukter i framtiden.

EPI debug

Created:
2021-10-14T08:00:00
Last modified:
2023-11-28T15:02:26
Published:
2021-11-01T16:02:44
Last published:
2023-11-28T15:02:26
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
sa-har-sorterar-vi-plast-i-uppsala

EPI.Id
a438c916670d438687ad0f52d2520d16