Artikeln publicerades 24 november 2021

Ny taxa för hämtning och tömning av slam och latrin

Ny taxa för hämtning och tömning av slam och latrinFrån och med den 1 januari 2021 finns det en ny taxa för hämtning och tömning av slam och latrin.

Här hittar du de nya taxorna och information om hämtning och tömning av slam och latrin.

EPI debug

Created:
2020-12-30T09:32:53
Last modified:
2022-09-29T16:03:56
Published:
2021-11-24T13:18:56
Last published:
2022-05-11T09:43:46
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
ny-taxa-for-hamtning-och-tomning-av-slam-och-latrin

EPI.Id
e0048ada0c4d4835a712350f79de6acd