Artikeln publicerades 30 november 2021

Ny avfallstaxa från 1 januari 2022

Ny avfallstaxa från 1 januari 2022Uppsala kommunfullmäktige har beslutat om en generell höjning av avfallstaxan. Den nya avfallstaxan kommer att gälla från och med den 1 januari 2022.

Avfallstaxan höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfallshanteringen under 2022 och 2023. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och av Uppsala Vattens verksamhet vilka lett till ökade kostnader till följd av till exempel normala indexhöjningar och en förändrad efterfrågan, att fler avfallsslag och ansvarsområden inkluderats i det kommunala ansvaret samt att service och utbud förändrats exempelvis genom övergången till hantering av matavfall i papperspåsar.

Den nya taxan gynnar utsortering av matavfall och förpackningar

Taxan består av tre olika delar, en grundavgift, en hämtningsavgift och tilläggsavgifter för tillval av olika tjänster. Dessa olika avgifter kommer inte höjas rakt av med 35 procent för respektive avgift, men den totala intäktshöjningen motsvarar en 35 procentig höjning av avfallstaxan.

Läs mer om taxans olika delar

Exempelvis höjs hämtavgifterna och grundavgifterna för villa med 35%, men där hämtavgiften för restavfall får cirka 40 procents ökning men hämtning av matavfall i en 130/140 liters brun tunna kommer ha kvar dagens taxenivåer. Det gör vi för att få en ökad utsortering av matavfall, men även indirekt av annat avfall så som förpackningar. Hämtningsavgifterna för matavfall i mindre kärl subventioneras genom ökade hämtningsavgifter för restavfallskärlen.

För en villa med hämtning varannan månad så blir det en total ökningen av årsavgiften 597 år/år. Här kan du räkna på vad din nya årsavgift blir (endast privatpersoner).

Nya och uppdaterade tjänster i avfallstaxan

Mindre förändringar som till exempel ändrad benämning av brännbart avfall till restavfall har gjorts samt tillägg av definitioner av nya tjänster/avgifter som felsorteringsavgift och extrahämtning. Sedan nuvarande taxan togs i bruk har papperspåsar för matavfall införts i Uppsala. För hushåll ingår kostnaden för det i grundavgiften. Justeringar i taxan gällande avgifter för långa dragavstånd och utfasning av stora matavfallskärl har också gjorts med syfte att skapa en bättre arbetsmiljö för chaufförerna och hamna mer i nivå med de nationella rekommendationerna.

Uppsalas avfallstaxa är i nivå med rikssnittet

När kostnaderna ökar så behöver intäkterna öka och då måste vi höja avfallstaxan. Avgifterna i avfallstaxan får högst vara det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader. Efter genomförd taxehöjning ligger Uppsalas avfallstaxa i nivå med rikssnittet och med jämförbara kommuner.

Läs mer

Avfallstaxan finns att läsa i sin helhet direkt på den här sidan

Nya avfallstaxan som nedladdningsbar PDF Pdf, 326.4 kB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Läs vanliga frågor och svar om avfallstaxan

Räkna ut din nya årskostnad för hämtning av avfall på Mina sidor 

EPI debug

Created:
2021-11-30T09:09:24
Last modified:
2022-09-29T15:32:23
Published:
2021-11-30T09:16:14
Last published:
2022-08-09T15:46:13
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
ny-avfallstaxa-fran-1-januari-2022

EPI.Id
8bfdef72616f46ba863b7d1ff63e4f25