Artikeln publicerades 3 december 2021

Uppsala Vatten tecknar hållbarhetslöfte för vatten

Uppsala Vatten tecknar hållbarhetslöfte för vattenFredag 3 december skriver Uppsala Vatten, tillsammans med ett 20-tal andra aktörer, under hållbarhetslöften för att säkra tillgången till rent vatten. Arbetet har koordinerats av länsstyrelsen i Uppsala och hållbarhetslöftet är en del av ett större arbete i regionen som ska bidra till att nå upp till de nationella miljömålen.

För Uppsala Vatten har vi identifierat ett antal aktiviteter som vi åtar oss att genomföra inom följande punkter i löftet:

1. Smart vattenanvändning
2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
3. Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola
6. Hållbar vattenplanering
10. Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten

Bolaget arbetar redan aktivt med vattenfrågorna och för oss är det en väldigt naturlig sak att delta i samarbetet tillsammans med länsstyrelsen och våra kollegor i regionen.

Läs mer om hållbarhetslöften på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

EPI debug

Created:
2021-12-03T09:49:46
Last modified:
2022-09-29T15:25:27
Published:
2021-12-03T09:53:36
Last published:
2022-05-11T09:43:42
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
uppsala-vatten-tecknar-hallbarhetslofte-for-vatten

EPI.Id
ccc1a730082d494cbc1ab637b72dfd1d