Artikeln publicerades 10 december 2021

Nu börjar vi sortera ut frigolit

Nu börjar vi sortera ut frigolitNu sorteras frigoliten ut på återvinningscentralen i Librobäck. Frigolit går bra att lämna på alla våra återvinningscentraler men i Librobäck pågår ett projekt där frigoliten sorteras ut i en egen säck.

Inom ramen för forskningsprojektet SCIP, Sluta cirkeln för industriell plast, har EPS Sverige tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall samt Kungsbacka kommun nu startat upp försök med separat insamling av frigolit (Expanderad PolyStyren, EPS). Insamlingen som sker på återvinningscentralerna i Librobäck i Uppsala och i Frillesås, söder om Kungsbacka, kommer pågå under några månader för att sedan utvärderas. Faller försöken väl ut kan separat insamling startas upp på fler återvinningscentraler.

-Vi blev väldigt glada när EPS Sverige hörde av sig och gav oss möjlighet att testa att utsortering av frigolit på en av våra återvinningscentraler. Nu kan vi vara med och bidra till att mer material går till återvinning istället för förbränning, säger Maria Samuelsson, Enhetschef Avfall och Återvinning på Kungsbacka kommun.

Insamlingen sker i stora transparenta säckar i nära anslutning till de containrar där brännbart avfall sorteras ut. Det är nämligen här den mesta av all EPS hamnar idag. Ibland hamnar den även tillsammans med wellpappen vilket kontaminerar det flödet och skapar problem vid återvinningen.

Det finns en stor efterfrågan på insamlad EPS idag och tack vare att alla vet vad frigolit är och hur det ser ut så är det enkelt att sortera ut och få rena fraktioner.

-Då det är en helt ny fraktion som samlas in är det många som inte uppmärksammar det nya insamlingskärlet utan tyvärr fortfarande sorterar frigoliten som brännbart. Men med tiden kommer fler och fler att lära sig att den finns, och då kommer mängderna som sorteras rätt att öka konstaterade Henrik Oxfall från EPS Sverige när han besökte insamlingen på återvinningscentralen i Frillesås.

Den insamlade frigoliten skickas sedan vidare för att komprimeras och sedan genom en mekanisk återvinningsprocess för att bli till ny EPS. I Uppsala har man har man redan samlat in långt mer än vad man trott och är väldigt positiva till försöken.

- Insamlingen på vår återvinningscentral i Librobäck är bara början för oss i detta projekt. Under våren hoppas vi kunna komma igång med att sortera ut frigolit som ligger i blandade brännbara faktioner på vår stora återvinningsanläggning Hovgården, och på sätt kunna återvinna ännu större mängder, säger Elin Belleza, Avfallsplanerare på Uppsala Vatten och Avfall.

Läs mer om pilotprojketet med utsortering av frigolit. Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2021-12-10T14:48:05
Last modified:
2022-09-29T15:32:42
Published:
2021-12-10T14:55:12
Last published:
2022-05-11T09:43:42
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
nu-borjar-vi-sortera-ut-frigolit

EPI.Id
bcc4098429e74511980ba53a691c1b91