Artikeln publicerades 1 januari 2022

Nytt ansvar för tidningar och returpapper

Från och med 1 januari 2022 är returpapper och tidningar ett kommunalt ansvar. Detta innebär att Uppsala Vatten ansvarar för insamlingen. För de flesta privatpersoner innebär det ingen större förändring, eftersom de flesta kunder redan idag får tidningar och returpapper hämtat av en godkänd entreprenör.

Vissa bostadsrättsföreningar och företag kan behöva byta till en av de godkända tjänsteleverantörerna.

Godkända leverantörer efter nyår är Ohlssons, PreZero Recycling, Ragn-Sells, Remondis AB, Returpapperscentralen AB och Urbaser.

Abonnemang och avtal för hämtning av returpapper och tidningar görs direkt med någon av entreprenörerna.

På vår webbsida om tidningar hittar du mer information och kontaktuppgifter till godkända leverantörer.

Återvinningsstationer

Du kan fortsätta att lämna returpapper och tidningar på FTI:s återvinningsstationer Länk till annan webbplats. och Uppsala Vattens återvinningscentraler.

Maxtaxa

Eftersom all insamling av returpapper sker på uppdrag av Uppsala Vatten inför Uppsala kommun en maxtaxa på 0,40 SEK/kärlvolymliter exklusive moms på insamlingstjänster för tidningar och returpapper. Denna taxa får inte överstigas av leverantörerna. Extra avgifter för fakturering, kärlhyra, utställning och hemtagning av kärl får inte tas ut.

Exempel: för tömning av ett 140 liters returpapperskärl får leverantören maximalt fakturera 56 kr per tömning (alltså 140 liter gånger 0,40 SEK/kärlvolymliter).

Om du beställer andra tjänster än tömning av kärl med returpapper och tidningar prissätter entreprenören dessa själv.

EPI debug

Created:
2021-12-23T09:40:23
Last modified:
2024-04-10T08:54:24
Published:
2022-01-01T00:02:00
Last published:
2024-04-10T08:54:24
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
nytt-ansvar-for-tidningar-och-returpapper

EPI.Id
cfab77f359f54080bfdc02a77e74e9bb