Artikeln publicerades 8 mars 2022

Uppsala Vatten får EU-stöd för att planera för vätgasproduktion

Uppsala Vatten får EU-stöd för att planera för vätgasproduktionUppsala Vatten får EU-stöd på upp till 2 miljoner kronor för att undersöka möjligheten att komplettera Uppsalas energisystem med vätgasproduktion.

– Det är fantastiskt att vi här har fått europeisk finansiering för en lösning som är anpassad till Uppsalas förutsättningar. Vi behöver öka takten mot ett samhälle som värnar både om dagens och morgondagens människor och natur. Vätgas har en mängd användningsområden och är ett av verktygen i ett hållbart samhälle, säger Rafael Waters, ordförande på Uppsala Vatten.

Syftet med studien är bland annat att komplettera biogasproduktionen där efterfrågan stigit kraftigt. Uppsala Vatten producerar i dag 42 GWh biogas per år, som driver en stor del av kommunens bussar och flera taxibilar.

– Uppsala växer kraftigt och mängden biogas räcker snart inte till. I Uppsalaregionen finns därför ett behov av fler alternativ för fossilfria fordonsbränslen och Uppsala Vattens styrelse har tagit beslut om att noggrant analysera och utvärdera en eventuell satsning på vätgas, säger Jan Wicén, affärsstrateg på Uppsala Vatten.

De senaste fem åren har ett antal studier och utredningar genomförts. Nästa steg är en fördjupad förstudie som Uppsala Kommun, SLU, Region Uppsala och Uppsala Vatten deltar i. Studien leds av Uppsala Vatten. Den ska identifiera investerings- och driftkostnader samt vilka industriella tekniklösningar som skulle kunna bli aktuella. Syftet med den fördjupade förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag för de politiker och tjänstepersoner som sedan har mandat att fatta beslut om att komplettera Uppsalas energisystem med vätgasproduktion.

– Uppsala kommuns ambition är att bli klimatneutralt 2030. Vätgas är en av de tekniklösningar som har potential att snabbt minska utsläppen från transportsektorn. Därför ser vi vätgasproduktion som ett naturligt nästa steg i vårt klimatarbete, säger Jan Wicén.

–Det finns många olika systemlösningar för vätgas. Här har vi chansen att skräddarsy ett system som är anpassat speciellt för Uppsala som kan bidra med många nyttor samtidigt, säger Rafael Waters.

EU-stödet är medel från en av EU:s strukturfonder. Den heter Eruf – Europeiska regionala utvecklingsfonden. Uppsala Vatten får 50 procent av alla kostnader i vätgasstudien upp till ett maximalt stödbelopp på 2 miljoner kronor.

EPI debug

Created:
2022-03-08T09:56:57
Last modified:
2022-09-28T14:27:47
Published:
2022-03-08T09:57:45
Last published:
2022-05-11T09:43:42
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
uppsala-vatten-far-eu-stod-for-att-planera-for-vatgasproduktion

EPI.Id
3e589faca2ba44caaba7901dc0d85cd8