Artikeln publicerades 31 mars 2022

Uppsalabornas vattenförbrukning ökade inte under 2021

Uppsalabornas vattenförbrukning ökade inte under 2021Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 138 liter vatten per dygn i hemmet under 2021. Det är samma nivå som 2020. Efter många år med minskad vattenförbrukning antas ett förändrat beteende i samband med coronapandemin ligga bakom trendbrottet.

– 2020 års trendbrott var första gången vi såg en ökning i hushållens vattenförbrukning på mycket länge. Och att nivåerna för i 2021 ligger kvar på samma nivå tror vi har att göra med att det förändrade rörelsemönster som kom i samband med coronapandemin fortsatte under hela året, säger Anna Sundén, t.f. chef på avdelningen VA--nät på Uppsala Vatten.

En ändrad vattenförbrukning i samband med Coronapandemin antas ligga bakom trendbrottet.

– Vi vet inte exakt varför minskningen av hushållens vattenförbrukning har stannat upp de två senaste åren. Men när många arbetat och studerat hemifrån samtidigt som antalet dagar hemma för barn och vuxna med sjukdomssymptom ökat kraftigt är det inte förvånande. Siffrorna indikerar att den vattenförbrukning som flyttade till hemmet under 2020 på grund av pandemin stannade i hemmet även under 2021, säger Anna Sundén.

Därför är det viktigt med en låg vattenförbrukning

En ökad vattenförbrukning innebär att mer vatten behöver produceras och distribueras, men också att mer vatten behöver avledas och omhändertas i våra avloppsreningsverk. Det är en hantering som kostar energi och förbrukar kemikalier. Att spara vatten spar på våra resurser.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.
60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter övrigt.

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala

År och liter per dag per Uppsalabo
2008   165
2009   160
2010   154
2011   153
2012   152
2013   149
2014   148
2015   146
2016   144
2017   141
2018   140
2019   135
2020   138
2021   138

EPI debug

Created:
2022-03-31T11:04:10
Last modified:
2022-09-28T14:21:01
Published:
2022-03-31T11:05:01
Last published:
2022-05-11T09:43:41
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
uppsalabornas-vattenforbrukning-okade-inte-under-2021

EPI.Id
b8e3bddd4c4e414eb9448a7621b8152e