Artikeln publicerades 1 april 2022

Vad gör Kungsängsverket?

Vad gör Kungsängsverket?Varje år behandlas cirka 22 miljoner kubikmeter vatten i våra avloppsreningsverk. Vårt största reningsverk, Kungsängsverket, ligger i Uppsala och renar cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Våra andra reningsverk ligger i Storvreta, Björklinge, Vattholma, Vänge, Gåvsta, Knutby, Skyttorp, Järlåsa och Ramstalund.

Det finns också många små reningsverk i kommunen som inte ägs av Uppsala Vatten, både privata och kommunala.

I reningsverket renas vattnet från avloppet

Avloppsreningsverken renar avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Det som inte renas hamnar antingen i reningsverkets slam eller följer med det renade vattnet ut i närmaste vattendrag.

Läs mer om de olika reningstegen

Besök Kungsängsverket från din egen soffa

Välkommen på en virtuell rundtur på Kungsängsverkets reningsverk

Prova virtuell anläggning

Se film om Kunsängsverket Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2022-04-01T08:25:51
Last modified:
2022-09-28T14:09:56
Published:
2022-04-01T08:47:31
Last published:
2022-09-28T14:09:56
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
vad-gor-kungsangsverket

EPI.Id
5492a7b0af8d46ea9ab60f84ef61534d