Artikeln publicerades 2 maj 2022

Töm säcken på återvinningscentralen

Från och med 2 maj 2022 kommer vi ha förbud mot att slänga avfall i säck på återvinningscentralerna. Det innebär, med ett fåtal undantag, att allt avfall ska sorteras och att vi inte längre tar emot säckar med avfall.

Vi har haft säckfria containrar på de flesta materialslag i många år, men nu inför vi det på alla. Anledningen är att vissa containrar blivit slasktrattar med mycket osorterat material och vi gör därför den här förändringen för att öka sorteringen av allt som kan återvinnas.

Sorteras innehållet i säckarna på rätt sätt, kan vi öka återvinningen till nya produkter istället för som nu bränna dem. Det är en stor vinst för miljön. Vi räknar med att kunna öka materialåtervinningen med 500 ton avfall årligen.

Det enda du behöver tänka på är att sortera innehållet i säckarna lika bra som du sorterar ditt övriga avfall. På www.uppsalavatten.se/sorteringsguide hittar du alla våra tips för en bra sortering.

Och du kan alltid fråga någon av våra kunniga medarbetare på återvinningscentralen!

Undantag från töm säcken

Töm inte säckar som innehåller:

  • Damm, sågspån, isolering eller andra lättflyktiga material.
  • Invasiva arter eller luftfilter.
  • Textilier, dessa ska som vanligt lämnas i plastpåsar i containern för textilinsamling.
  • Asbest, som alltid ska lämnas inplastat och väl förslutet till Hovgårdens avfallsanläggning.

Vad gör jag med den tömda säcken?

Ta hem den och använd igen.

EPI debug

Created:
2022-05-02T09:06:17
Last modified:
2024-03-13T10:52:14
Published:
2022-05-02T09:09:35
Last published:
2024-03-13T10:52:15
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
tom-sacken-pa-atervinningscentralen

EPI.Id
dd2752433dbc431698f6bac9e8ba6550