Artikeln publicerades 7 juni 2022

Uppsala Vatten säkrar dricksvattenproduktionen med ett tredje vattenverk

Uppsala kommun beräknas växa från dagens 240 000 invånare till 325 000 invånare år 2050. För att säkra dricksvattenförsörjningen även i framtiden kommer Uppsala Vatten att anlägga en ny vattentäkt i Järlåsa samt bygga ut Uppsalas dricksvattenanläggningar och komplettera med ett tredje vattenverk till år 2050.

Beslutet att utveckla verksamheten har tagits av Uppsala Vattens styrelse.

– Uppsala växer snabbast i Sverige och vi måste ta stora kliv för att säkra dricksvattenproduktionen för framtidens Uppsalabor. Samtidigt har vi också en omvärld med till exempel PFAS-föroreningar som ställer helt andra krav än tidigare på en effektiv rening, säger Rafael Waters, styrelseordförande för Uppsala Vatten.

Under de kommande 10 åren kommer Uppsala Vatten att bygga ut Gränby vattenverk med en kompletterande anläggningsdel samt anlägga nya ledningar och brunnar för att kunna ta upp mer grundvatten.

Samtidigt planeras ett nytt tredje vattenverk för framtida behov mellan norra Uppsala stad och Lövstalöt. Det beräknas vara i drift runt 2050.

Uppsala Vatten kommer också att utveckla dricksvattenförsörjningen i Järlåsa, genom att anlägga en ny vattentäkt i Bryggarbo. Tillskottet av den nya vattentäkten innebär att vattenförsörjningen stabiliseras och att Järlåsa kan utvecklas långsiktigt. Arbetet med den nya vattentäkten beräknas vara färdigt 2026.

Utbyggnaderna beräknas kosta omkring 1,5 miljarder kronor.

EPI debug

Created:
2022-09-29T13:31:42
Last modified:
2022-09-29T15:29:42
Published:
2022-06-07T13:43:00
Last published:
2022-09-29T13:43:26
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id