Artikeln publicerades 19 augusti 2022

Uppsalas får nytt insamlingssystem för förpackningar

Det kommer bli enklare att källsortera förpackningar i Uppsala kommun. Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut att planera för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från villor från och med 2025.

I dag lämnas villaägarnas förpackningar på återvinningsstationer eller återvinningscentraler. I och med det planerade beslutet kommer det bli möjligt för villaägare att, med hjälp av sopkärl med flera fack, sortera sina förpackningar redan vid bostaden.

– Uppsala Vatten satsar mycket på det vi kallar cirkulära kretslopp och det nya systemet med fastighetsnära hämtning och flerfackskärl är en viktig del av detta. Vårt mål är att återvinningen ska öka och att mängden avfall som går till förbränning ska minska med 25 procent från 2015 till 2025. Det blir totalt sett både en bättre service för Uppsalaborna och en minskning av vår negativa klimatpåverkan när mer material kan återvinnas till nya förpackningar, säger Rafael Waters, styreselordförande Uppsala Vatten.

I och med den fastighetsnära insamlingen minskar behovet av de återvinningsstationer som drivs av förpackningsproducenterna via FTI (Förpackningsinsamlingen). De kommer på sikt att avvecklas. Uppsala Vattens åtta återvinningscentraler kommer dock att finnas kvar precis som vanligt.

Det nya systemet med fastighetsnära insamling kommer att bekostas av förpackningsproducenterna. I deras producentansvar finns krav på att de ska stå för kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. I och med att kommunerna nu ges ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall regleras också att kommunerna ska få ersättning för sitt insamlingsarbete. Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna ska räknas av från renhållningsavgiften. Insamlingen ska vara gratis för hushållen. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna.

– Fastighetsnära insamling är något som redan erbjuds boende i flerbostadshushåll. Flerfackskärlen möjliggör att 30 000 villahushåll i Uppsala inte heller behöver åka till en återvinningsstation. Systemet är lätt att använda och det gör att sorteringsgraden ökar. Och när hushållet sorterar kan de minska mängden restavfall och till och med få en lägre avgift, säger Fredrik Karlsson, avdelningschef avfall Uppsala Vatten.

Beslutet för införande av flerfackskärl tas i kommunfullmäktige i slutet av september.

Skillnaden på återvinningsstation och återvinningscentral

Återvinningscentralerna kommer att finnas kvar även efter att den fastighetsnära insamlingen införs.

Återvinningscentralerna drivs av Uppsala Vatten och bekostas av avfallstaxan, medan återvinningstationerna, som ofta ligger i anslutning till livsmedelsbutiker, drivs och sköts av förpackningsproducenterna. Det är FTI (Förpackningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna. FTI är ett ickevinstdrivande bolag och systemet bekostas till största delen av förpackningsavgifter som läggs på de varor vi köper.

På en obemannad återvinningsstation kan du enbart lämna använda förpackningar och tidningar. Annat avfall slänger du i sopkärlen hemma eller lämnar på någon av Uppsala Vattens åtta bemannade återvinningscentraler.

Läs mer om Uppsala Vattens återvinningscentraler på https://www.uppsalavatten.se/avc Länk till annan webbplats.

EPI debug

Created:
2022-09-29T13:36:16
Last modified:
2022-09-29T15:31:03
Published:
2022-08-19T13:43:00
Last published:
2022-09-29T13:43:55
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id