Artikeln publicerades 30 augusti 2022

Återvinning av sopkärl

Vad vi gör med uttjänta sopkärl som inte går att använda längre? Samlar ihop dem och skickar till återvinnig där de tvättas, kvarnas och blir till nya sopkärl som kommer att användas i Sverige eller Tyskland.

Traktor lastar sopkärl till lastbil

EPI debug

Created:
2022-09-29T13:37:25
Last modified:
2022-09-29T15:30:46
Published:
2022-08-30T13:41:00
Last published:
2022-09-29T13:41:17
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id