Artikeln publicerades 17 oktober 2022

Sveriges Minimeringsmästare har halverat sitt avfall på ett år

Under ett år har hushåll över hela Sverige deltagit i Minimeringsmästarna, en tävling i att minska sitt avfall så mycket som möjligt. Söndag den 16 oktober utsågs vinnarna både i Sverige och i Uppsala.

Deltagarna i minimeringmästarna framför en vimpel där det står Minimeringsmästarna

Några utav Uppsalas minimeringsmästare i Pumphuset där den lokala finalen hölls.

Uppsala Vatten har tillsammans med Uppsalahem under ett år varit med och arrangerat tävlingen Minimeringsmästarna i Uppsalaregionen. Nu har ett år gått och tävlingen har korat sina vinnare!

Under finalen den 16/10 utsågs ”Sveriges Minimeringsmästare 2022” som blev Hushållet Andersson från Örebro som minskat sin totala mängd avfall med 90 %. I Uppsala vann Hushållet Virginia Lagersson som har lyckats mycket bra med att minska sina avfallsmängder och även med bravur genomfört alla utmaningar!

Så här säger Virginia om vilken som är den största lärdomen hon dragit av projektet

Den största lärdomen är att miljöfrågorna aldrig tar slut. När man börjar gräva i en sak grenar det ut sig och man ser att det hela tiden finns mer att lära. Det har varit roligt att vara med i projektet, jag har lärt mig mycket och har fått en spark i baken till att också göra något och inte bara läsa på.

Utmaningar som föder kreativitet

Totalt har 250 hushåll från 50 kommuner i hela Sverige medverkat varav tio stycken hushåll tävlade för Uppsalaregionen. Under året har hushållen lärt sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar och workshops. Hushållen har också testat sina kunskaper och kreativa förmåga i olika utmaningar. Under tävlingen har de berättat för sina kollegor, vänner, familj och släkt om vad de gjort men de har även delat med sig av sina erfarenheter och kreativa lösningar i sociala medier och i intervjuer för att inspirera andra.

Året har varit indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Deltagarna har bland annat utmanats i att bjuda på en måltid lagad på rester, anordna klädbytardag, städa utan skadliga kemikalier och att designa om textil.

Många av våra deltagare tyckte att träffarna har varit roliga och så här säger vår minimeringsmästare Cecilia Heimer.

Det roligaste med projektet har varit att träffa de andra Minimeringsmästarna och känna gemenskap men dem. Då har vi fått ge och ta emot tips, det har gett mycket lärdom.

Från 449 kg till 247 kg avfall på ett år

I perioder har deltagarna även vägt sitt hushållsavfall för att kunna följa förändringen. En svensk har i genomsnitt 449 kg hushållsavfall per person och år. Tillsammans har alla hushåll som var med i Minimeringsmästarna minskat sitt avfall med 45% på ett år.

Maj Landsberg är vår äldsta miningeringsmästare och hon säger så här om projektet.

Jag är 81 år och är uppväxt på ett jordbruk och där har det alltid sparats. För mig är det väldigt viktigt att vara en minimeringsmästare för det är viktigt att tänka på naturen och kommande tider.

Vi är så glada att våra duktiga Minimeringsmästare tog sig an denna utmaning och att de minskat sitt avfall med så mycket genom några enkla förändringar i vardagen. Både Uppsala Vatten Uppsalahem jobbar kontinuerligt för att möjliggöra hållbara val i vardagen och vi hoppas det här projektet kan inspirera andra, säger Anna Hjerne, avfallsingenjör på Uppsala Vatten.

Vinnaren bedömdes enligt följande kriterier:

  • Deltagande på tematräffar
  • Avklarade utmaningar
  • Hushållets procentuella minskning av avfallsmängden


Om Minimeringsmästarna

År 2020 gav ett genomsnittligt svenskt upphov till 449 kg hushållsavfall. Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sina avfallsmängder avsevärt genom inspiration och kunskap. På lång sikt är målet att inspirera andra hushåll och verksamheter inom regionen och övriga Sverige att minska de totala avfallsmängderna.

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Avfall Sverige. Detta är den tredje omgången av projektet som genomfördes första gången 2015. I Minimeringsmästarna 2015 lyckades hushållen halvera sina avfallsmängder. Till skillnad från de tidigare omgångarna deltog nu hushåll från hela Sverige.

EPI debug

Created:
2022-10-17T15:35:25
Last modified:
2022-10-17T15:42:22
Published:
2022-10-17T15:40:43
Last published:
2022-10-17T15:42:22
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id