Artikeln publicerades 22 november 2022

Europa minskar avfallet 19-27 november

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under den här veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige.

I år genomförs Europa minskar avfallet-veckan den 19–27 november och temat är textilier.

Mindre än 1 procent av all textil i världen återvinns

Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Textil har också det femte högsta utsläppen av växthusgaser.

Det uppskattas att mindre än 1 procent av all textil i världen återvinns till nya textilier. Europeiska kommissionen har föreslagit en omfattande EU-strategi för textilier för att möta dessa utmaningar. Bland annat ska textilsorteringen, återanvändningen och återvinningen öka.

Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats. finns samlad information om en mer hållbar hantering av textil i alla led av värdekedjan – från produktion och konsumtion till insamling och avfallshantering.

Tips för minskad miljöpåverkan

Ett sätt att minska miljöpåverkan från textilierna är att vi tänker efter när vi handlar kläder och att vi tar hand om de plagg vi redan äger. Dagens second hand-marknad är full av guldkorn som bara väntar på att upptäckas! Där kan du hitta allt från vinterjackan och kalasbyxorna till barnkläder och skor.

Och ger du kläder du redan har lite extra kärlek genom att laga dem så håller de ännu längre. Det gillar både din plånbok och planeten.

Återvinn när det du inte kan återbruka längre

På återvinningscentralen kan du lämna både hela och rena kläder såvär som trasiga och smutsiga textilier.

Det här kan du lämna på till textilinsamlingen på återvinningscentralen:

  • hela och rena kläder
  • trasiga och smutsiga kläder
  • skor
  • mjukisdjur
  • gardiner
  • sängkläder
  • dukar

EPI debug

Created:
2022-11-22T14:05:57
Last modified:
2022-11-22T15:46:01
Published:
2022-11-22T14:18:14
Last published:
2022-11-22T15:46:01
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id