Artikeln publicerades 1 januari 2023

Ny avfalls- slam, och latrintaxa 2023

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december om en höjning av grundavgifterna i taxorna för avfall, slam och latrin.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2023 och innebär att grundavgiften i avfallstaxan höjs med 10 - 11 procent och grundavgiften i slam- och latrintaxan höjs med 30 procent.

Avgifterna i avfallstaxan får högst vara det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader. Förra året genomfördes en större förändring av avfallstaxorna, med målet att framöver genomföra årliga, mindre justeringar av taxorna.

Även efter årets höjning ligger Uppsalas avfallstaxa lägre eller på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet för avfallstaxor.

Ändringar i taxan

Taxan är utformad så att den gynnar utsortering av matavfall och förpackningar. Hämtning av matavfall i en 130/140 liters brun tunna kommer därför ha kvar dagens taxenivåer.

För hämtning av grov-, bygg- och rivningsavfall införs maxtaxor.

EPI debug

Created:
2022-11-16T16:00:15
Last modified:
2024-01-10T08:08:14
Published:
2023-01-01T00:00:00
Last published:
2024-01-10T08:08:14
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id