Artikeln publicerades 31 januari 2023

Ny version av Uppsala Vattens tekniska handbok

Nu är arbetet med den senaste uppdateringen av Uppsala Vattens tekniska handbok klart.

I den nya versionen har vi sett över och uppdaterat dokumentet, bilagorna och principskisserna. Vi har också gjort förtydliganden och kompletteringar för att underlätta för alla som använder handboken.

Den tekniska handboken kan användas för anlitade konsulter, både internt och externt, vid projektering, dimensionering, beräkning och upprättande av handlingar av tekniska anläggningar, avfallsanläggningar och ledningsnätet.

Vi hoppas att anvisningarna, efter projektering och utförande, ska ge anläggningarna en enhetlig och godtagbar kvalitetsmässig teknisk standard, samt även ur arbetsmiljö, drift och underhållssynpunkt.

Den tekniska handboken finns här

EPI debug

Created:
2023-01-31T14:13:07
Last modified:
2023-01-31T14:15:11
Published:
2023-01-31T14:14:07
Last published:
2023-01-31T14:15:11
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id