Artikeln publicerades 27 februari 2023

Uppsalabornas vattenförbrukning minskar

Efter en tillfällig ökning av hushållens vattenförbrukning under pandemiåren ser vi nu igen en fortsatt minskning av vattenförbrukning hos Uppsalaborna. Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 132 liter vatten per dygn i hemmet under 2022. Det är en minskning med 6 liter, från 138 liter per person och dygn under år 2021.

– Att dricksvattenförbrukningen minskar igen är väldigt glädjande. Det är en förutsättning för att vi ska kunna begränsa vår påverkan på miljön och få ett mer cirkulärt Uppsala. Det är också viktigt för att Uppsala Vatten även i framtiden ska kunna förse invånarna med dricksvatten i takt med att Uppsala fortsätter att växa, säger Anna Sundén, chef på planeringssektionen-nät på Uppsala Vatten.

Vattenförbrukningen i hushållen i Uppsala har minskat stadigt de senaste decennierna, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 då minskningen upphörde och till och med ökade något. En ändrad vattenförbrukning i samband med Coronapandemin där människor i större utsträckning var hemma antas ligga bakom trendbrottet.

– Den ovanligt stora minskningen under år 2022 kan troligtvis förklaras av både en fortsatt ökad miljömedvetenhet, men och på de höga energipriserna som gjort att man troligtvis valt att spara lite extra på varmvatten och användningen av vissa typer av hushållsmaskiner, säger Anna Sundén.

Därför är det viktigt med en låg vattenförbrukning

En ökad vattenförbrukning innebär att mer vatten behöver produceras och distribueras, men också att mer vatten behöver avledas och omhändertas i våra avloppsreningsverk. Det är en hantering som kostar energi och förbrukar kemikalier. Att spara vatten spar på våra resurser.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter övrigt.

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala

År och liter dricksvatten per dag per Uppsalabo

2008: 165
2009: 160
2010: 154
2011: 153
2012: 152
2013: 149
2014: 148
2015: 146
2016: 144
2017: 141
2018: 140
2019: 135
2020: 138
2021: 138
2022: 132

EPI debug

Created:
2023-02-27T09:24:00
Last modified:
2023-02-27T10:59:21
Published:
2023-02-27T11:34:33
Last published:
2023-02-27T11:34:33
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id