Artikeln publicerades 7 mars 2023

De tre vanligaste sakerna som Uppsalaborna letar efter i Uppsala Vattens sorteringsguide

Varje år gör Uppsalaborna 15 000 sökningar i Uppsala Vattens sorteringsguide. Här är de tre vanligaste sökorden. Och så klart tips på hur du ska sortera dem.

1. Plast

Det vanligaste sökordet är plast, och det är kanske inte så konstigt eftersom det också är det krångligaste materialet att återvinna. Vid sortering av plastavfall skiljer vi på plastförpackningar och övrigt plastavfall.

Plastförpackningar är till exempel tomma schampoflaskor, yoghurtburkar eller plastkapsyler och lock. Hit räknas både hårda och mjuka plastförpackningar och de ska sorteras ut och slängas som plastförpackningar.

Mindre plastprodukter, till exempel trasiga leksaker, slevar eller tandborstar, ska sorteras i restavfallet hemma (det som tidigare kallades brännbart hushållsavfall).

Större plastprodukter som är skrymmande och inte passar i hushållssoporna, till exempel möbler, blomkrukor eller husgeråd av plast, ska sorteras som energiåtervinning på någon av Uppsala Vattens återvinningscentraler.

2. Frigolit

Frigolit kan komma i många former och all frigolit ska inte heller sorters på samma sätt, så därför tar frigolit andraplatsen som det näst vanligaste sökordet.

Frigolit som ligger som skydd i en förpackning ska sorteras som plastförpackning. Är det däremot frigolit som kommer från något bygge eller renovering så ska den sorteras som energiåtervinning på återvinningscentralen.

På återvinningscentralen i Librobäck pågår ett pilotprojekt för att återvinna mer frigolit genom att sortera ut och samla frigolit i en egen container.

3. Papper

En sökning på bara ordet papper ger många sökträffar i sorteringsguiden - allt från ritpapper till pappersdukar. Men det allra vanligaste för pappersavfall är att det ska sorteras som pappersförpackningar eller som tidningar.

Ibland kan en förpackning bestå av flera olika material. Sortera i så fall förpackningen efter det avfallsslag som förpackningen till störst del består av. Är mer än hälften av förpackningen gjord av papper ska den sorteras som en pappersförpackning.

Släng pappersförpackningar och tidningar i antingen miljöstugan i din bostadsförening eller hyreshus, på närmsta återvinningsstation eller på någon av Uppsala Vattens återvinningscentraler.

Årets raket: åkpåse

Årets raket på listan är åkpåse som från att 2021 inte finnas med på topp 100-listan över mest sökta ord, nu år 2022 är det 20:e mest sökta ordet.

En hel åkpåse gör mest nytta om den kan användas av någon annan. Lämna in den som återbruk på Uppsala Vattens återvinningscentraler eller till en second hand-butik.

Är åkpåsen däremot trasig ska den sorters textilavfall på återvinningscentralen. Där kan man lämna alla sorters textilier och det spelar ingen roll om de är hela, trasiga, rena eller smutsiga eftersom de eftersorteras och antingen återvinns eller återbrukas.

Tio i topp-listan

  1. Plast
  2. Frigolit
  3. Papper
  4. Glas
  5. Kläder
  6. Porslin
  7. Jord
  8. Böcker
  9. Skor
  10. Värmeljus

Här hittar du sorteringsguiden

Du hittar Uppsala Vattens sorteringsguide på www.uppsalavatten.se/sorteringsguide Länk till annan webbplats..

Skillnaden på återvinningscentral och återvinningsstation

Återvinningscentralerna drivs av Uppsala Vatten och bekostas av avfallstaxan, medan återvinningstationerna, som ofta ligger i anslutning till livsmedelsbutiker, drivs och sköts av förpackningsproducenterna. Det är FTI (Förpackningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna. FTI är ett ickevinstdrivande bolag och systemet bekostas till största delen av förpackningsavgifter som läggs på de varor vi köper.

På en obemannad återvinningsstation kan du enbart lämna använda förpackningar och tidningar. Annat avfall slänger du i sopkärlen hemma eller lämnar på någon av Uppsala Vattens åtta bemannade återvinningscentraler.

Läs mer om Uppsala Vattens återvinningscentraler på www.uppsalavatten.se/avc Länk till annan webbplats..

EPI debug

Created:
2023-03-07T09:46:44
Last modified:
2023-03-07T09:53:01
Published:
2023-03-07T09:48:30
Last published:
2023-03-07T09:53:02
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id