Artikeln publicerades 31 mars 2023

Ny VA-taxa från 1 april 2023

I den nya taxan som börjar gälla den 1 april höjs anläggningsavgiften med 8 procent.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften tas ut vid anslutning av fastigheter och andra avgiftsskyldiga.

Höjningen berör bara anläggningsavgiften. Brukningsavgiften är oförändrad.

Läs den nya VA-taxan

Beräkna kostnaden för anläggningsavgiften för kommunalt VA

EPI debug

Created:
2023-03-31T22:18:13
Last modified:
2023-03-31T22:25:10
Published:
2023-03-31T22:25:10
Last published:
2023-03-31T22:25:10
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id