Artikeln publicerades 23 maj 2023

Hur gör jag med mitt trädgårdsavfall?

Har du rensat i trädgården? Då tar vi gärna emot dina kvistar, torkade löv och övrigt trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

Många tänker nog fortfarande på den bruna tunnan som kompost, men i den ska du bara lämna matavfall som sedan körs till vår biogasanläggning där det sedan rötas och blir biogas. Om det hamnar till exempel kvistar och jord i matavfallet så kan det skada anläggningen och försämra kvalitén på det insamlade matavfallet.

För att vi ska kunna tömma ditt matavfall är det därför viktigt att den bruna tunnan inte innehåller trädgårdsavfall. Om kärlet innehåller trädgårdsavfall så töms det inte utan du som fastighetsägare behöver då se till att sortera rätt så att vi kan tömma som vanligt vid nästa tömningstillfälle.

Behöver du tömt före nästa ordinarie tömning så kan du boka en extrahämtning här.

EPI debug

Created:
2023-05-23T11:31:44
Last modified:
2023-05-23T11:43:16
Published:
2023-05-23T11:42:25
Last published:
2023-05-23T11:43:17
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id