Organisation

Uppsala Vattens organisation består av tio avdelningar – verksamhetsstöd, hållbar affärsutveckling, marknad och kommunikation, ekonomi, planering, projekt, avfall, VA-nät, dricksvatten och spillvatten.

Verksamhetsstöd

Avdelningen verksamhetsstöd har fem sektioner: Vattenlaboratoriet, HR, IT, kanslisektionen samt teknik och fastigheter. Avdelningschef är Ida Hellrup.

Hållbar affärsutveckling

I avdelningen ingår inköp, hållbarhet, miljö och affärsstrategi. Avdelningschef är Mikael Ekhagen.

Marknad- och kommunikationsavdelningen

I avdelningen ingår kommunikation, kundtjänst och anslutning. Avdelningschef är Christina Bostedt.

Ekonomiavdelningen

Avdelningschef för ekonomi är Veronika Gauffin.

Planeringsavdelningen

Tillförordnad avdelningschef är är Mikael Ekhagen.

Projektavdelningen

I projektavdelningen ingår projektledare och projektörer. Avdelningsschef är Malin Grundin.

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har fyra sektioner: Hovgårdens avfallsanläggning, återvinningscentraler, biogas och hushållsavfallssektionen. Avdelningschef är Fredrik Karlsson.

VA-nät

Avdelningen VA-nät har två sektioner: ledningsnät och planeringssektionen-nät. Avdelningschef är Jenny Sävenhed.

Dricksvatten

Tillförordnad avdelningschef är Maria Lindqvist Pettersson.

Spillvatten

Spillvattenavdelningen har tre sektioner: Kungsängsverket, process och utveckling samt ytterverk. Avdelningschef är Walter Johansson.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T09:58:38
Last modified:
2023-08-25T08:47:36
Published:
2022-04-08T15:32:39
Last published:
2023-08-25T08:47:36
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
organisation

EPI.Id
6628a2bf73644645aab73d80974d19e8