Organisation

Uppsala Vattens organisation består av nio avdelningar – ekonomi, samhällsutveckling, verksamhetsstöd, marknad och kommunikation, projekt och underhåll, avfall, VA-nät, dricksvatten och spillvatten.

Verksamhetsstöd

Avdelningen verksamhetsstöd har fem sektioner: Vattenlaboratoriet, upphandling, HR, IT, samt kanslisektionen. Avdelningschef är Ida Hellrup.

Samhällsutveckling

I avdelningen ingår hållbarhet, miljö, fysisk planering, affärs- och anläggningsutveckling. Avdelningschef är Mikael Ekhagen.

Marknad- och kommunikationsavdelningen

I avdelningen ingår kommunikation, kundservice och pedagogisk verksamhet. Avdelningschef är Christina Bostedt.

Ekonomiavdelningen

Avdelningschef för ekonomi är Veronika Gauffin.

Projekt och underhåll

I projektavdelningen ingårt projektledare, projektörer och underhåll. Avdelningsschef är Malin Grundin.

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har fyra sektioner: Hovgårdens avfallsanläggning, återvinningscentraler, biogas och hushållsavfallssektionen. Avdelningschef är Fredrik Karlsson.

VA-nät

Avdelningen VA-nät har tre sektioner: anslutning och taxa, ledningsnät och planeringssektionen-nät. Avdelningschef är Jenny Sävenhed.

Dricksvatten

Avdelningen har två grupper. Avdelningschef är Maria Lindqvist Pettersson.

Spillvatten

Spillvattenavdelningen har tre grupper: Kungsängsverket, process och utveckling samt ytterverk. Avdelningschef är Walter Johansson.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T09:58:38
Last modified:
2024-05-03T15:34:58
Published:
2022-04-08T15:32:39
Last published:
2024-05-03T15:34:58
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
organisation

EPI.Id
6628a2bf73644645aab73d80974d19e8