Styrelse

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunbolag som ingår i företagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Vattens styrelse speglar den politiska sammansättningen i Uppsala kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige.

Styrelsen består av elva ledamöter och sju suppleanter. Uppsala Vattens vd är med stöd av tjänstemän föredragande vid styrelsens sammanträden.

Sigrid De Geyter

Rickard Malmström

Ordförande

Bertil Lustig

Monica Östman

Vice ordförande

Fredrik Karlsson

Ingemar Virsén

2:a vice ordförande

Sigrid De Geyter

Rolf Eriksson

Ledamot

Bertil Lustig

Moa Wikén

Ledamot

Fredrik Karlsson

Elin Vestman

Ledamot

Fredrik Karlsson

Kim Eklöf

Ledamot

Fredrik Karlsson

Lars Harlin

Ledamot

Fredrik Karlsson

Sari Hedlund

Ledamot

Bertil Lustig

Örjan Berglund

Ledamot

Fredrik Karlsson

Henric Colliander

Ledamot

Suppleanter

Peter Söderlund, Peter Lövgren, Agnes Ödén Vento, Stefan Trapp, Alexander Palm, Johan Ulin och Mario Pagliaro.

Ta del av styrelsens möten här.

Fotograf: Göran Ekeberg, Add Light

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-25T12:57:15
Last modified:
2024-05-21T09:35:23
Published:
2021-11-24T13:15:01
Last published:
2024-05-21T09:35:23
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
styrelse

EPI.Id
39632270069e4714a6fdda8822596636