Styrelse

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunbolag som ingår i företagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Vattens styrelse speglar den politiska sammansättningen i Uppsala kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige.

Styrelsen består av elva ledamöter och sju suppleanter. Uppsala Vattens vd är med stöd av tjänstemän föredragande vid styrelsens sammanträden.

Sigrid De Geyter

Rafael Waters

Ordförande

Bertil Lustig

Bengt Fladvad

1:e vice ordförande

Fredrik Karlsson

Lars Harlin

2:e vice ordförande

Sigrid De Geyter

Berit Ericsson

Ledamot

Bertil Lustig

Daniel Rander

Ledamot

Fredrik Karlsson

Jacob Johnson

Ledamot

Fredrik Karlsson

Peter Söderlund

Ledamot

Fredrik Karlsson

Christer Lydig

Ledamot

Fredrik Karlsson

Christian Bertilsson

Ledamot

Bertil Lustig

Karin Haggård

Ledamot

Bertil Lustig

Wouter Voortman

Ledamot

Suppleanter

Christian Strietzel, Kim Eklöf (Johansson), Maria Nilsson, Pelagia Afentoulidou, Peter Söderlund, Sofia Granberg, Stephen Schad

Ta del av styrelsens möten här.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-25T12:57:15
Last modified:
2022-09-26T18:04:27
Published:
2021-11-24T13:15:01
Last published:
2022-09-26T18:04:27
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
styrelse

EPI.Id
39632270069e4714a6fdda8822596636