Till sidans huvudinnehåll

Publikationer och artiklar

På den här sidan kan se de vetenskapliga publikationer och artiklar som ges ut av Uppsala Vatten och Avfall AB eller våra anställda eller där vi omnämnts. Du kan också ladda ner de examensarbeten som utförts av studenter hos Uppsala Vatten.

Vill du göra ditt examensarbete på Uppsala Vatten?

För oss är det ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer. För dig är det en bra möjlighet att uppleva hur det är att jobba hos oss på Uppsala Vatten.

Kontakta oss på jobb@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 94 00!

Externa rapporter

Olsson, J., Philipson, M., Holmström, H. & Cato, E., 2014. Pilotstudie - Termofil efterrötning för hygienisering och minskad slamproduktion, Bromma: Svenskt Vatten AB.

Jurate Miliute-Plepiene, Dämien Johann Bolinius, Hanna Unsbo, Erik Emilsson, Carina Loh Lindholm, Maria Ahlm och Ragnhild Berglund, 2022.  Byggåterbruksguiden – en vägledning för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder. (öppnas i ett nytt fönster)
IVL Svenska Miljöinstitutet 2021

Jurate Miliute-Plepiene, Dämien Johann Bolinius, Hanna Unsbo, Erik Emilsson, Carina Loh Lindholm, Ragnhild Berglund och Maria Ahlm, 2022.  Byggåterbruksguiden - bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen. (öppnas i ett nytt fönster)
IVL Svenska Miljöinstitutet 2021

Interna rapporter

Yvonne Trinh (2017)
Mikroplast i spill- och dagvatten. En undersökning av Kungsängsverket och Kungsängsdammen i Uppsala.
Ladda ner

Vetenskapliga artiklar

Philip McCleaf, Ylva Kjellgren, Lutz Ahrens (2021) Foam fractionation removal of multiple per‐ and polyfluoroalkyl substances from landfill leachate (öppnas i ett nytt fönster) 

Johanna Andersson, Jonas Helander-Claesson, Jesper Olsson (2020) Study on reduced process temperature for energy optimisation in mesophilic digestion: A lab to full-scale study. ScienceDirekt. Ladda ner här (tom 16 juli (öppnas i ett nytt fönster)) (öppnas i ett nytt fönster)

Mike Peacock, Joachim Audet, Sabine Jordan, Jacob Smeds, Marcus B. Wallin (2019) Greenhouse gas emissions from urban ponds are driven by nutrient status and hydrology (öppnas i ett nytt fönster). Ecosphere (An ESA Open Access Journal)

Nordin A., Olsson J., Vinnerås B. (2015) Urea for sanitisation of dewatered sewage sludge, Environmental Engineering Science.

Olsson, J., Feng, X. M., Ascue, J., Gentili, F. G., Shabiimam, M. A., Nehrenheim, E., Thorin, E. (2014) Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treatment. Biores. Technol, 171(0):203-210.

Konferensartiklar

Olsson J., Philipson M., Holmström H., Cato E., Nehrenheim E., Thorin E. (2014) Energy efficient combination of sewage sludge treatment and hygenization after mesophilic digestion – Pilot study, International Conference of Appl. Energy., May 30 – June 2, 2014, Taipei, Taiwan.

Olsson J., Forkman T., Nehrenheim E., Schwede S., Thorin E. (2014) Continuous co-digestion of microalgae and representative mix of sewage sludge, 5 th International Symposium on Energy form biomass and Waste, Venice, Italy.

Olsson, J., Shabiimam M.A., Nehrenheim E., Thorin, E. (2013) Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treatment, International Conference of Applied Energy, July 1-4, 2013, Pretoria, South Africa.

Lönnqvist T., Olsson J., Espinosa C., Birbuet JC., Silveira S., Dahlquist E., Thorin E., P-E. Persson PE., Lindblom S., Khatiwada D. (2013) The potential for waste to biogas in La Paz and El Alto in Bolivia, 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management, 6-8 May 2013, Västerås, Sweden.

Examensarbeten

2021 - Axel Krögerström
Rening av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) från kontaminerat lakvatten med hjälp av skumfraktionering 
Ladda ner (öppnas i ett nytt fönster)

2021 - Monika Kalecinska
Utvärdering av effektivitet för aktivt kol och anjonbytare vid reduktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt läkemedelssubstanser i avloppsvatten
Ladda ner (öppnas i ett nytt fönster)

2020 - Ylva Kjellgren
Behandling av per- och polyfluoralkylsubstans (PFAS) -förorenat vatten med användning av luftningskumuppsamling.
Ladda ner

2019 - Johanna Andersson
Sänkt temperatur vid mesofil rötning av avloppsslam leder till minskat värmebehov och en effektivare produktion av biogas. En studie om drifttemperaturens påverkan på biogasproduktionen vid Uppsalas reningsverk.
Ladda ner

2016 – Niklas Svanberg
Effektivisering av kvävereningen vid bioblock A, Kungsängsverket 
Ladda ner

2016 – Josefin Hansson
Järns påverkan på biologisk fosforrening – en studie av reningen vid block B vid Kungsängsverket, Uppsala,
Ladda ner

2014 – Johanna Grim
Energianalys av hygieniseringssystem – jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala,
Ladda ner

2014 – Jonathan Arnlund
Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm,
Ladda ner

2014 – Angelica Hummel
Skattning av den integrerade hydrauliska konduktivitetens variation kring Tunåsens infiltrationsanläggning,
Ladda ner

2013 – Susanne Jung
Miljöbedömning samt kartläggning av verksamhetsavfall som del av Uppsala kommuns avfallsplan 2014-2022,
Ladda ner

2013 – Emanuel Isaksson
Spårning av miljöförstörande ämnen i Uppsala stads spillvattennät,
Ladda ner

2013 – Magnus Philipson
Termofil efterrötning av avloppsslam,
Ladda ner

2012 – Sara Frid
Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård,
Ladda ner

2011 – Peter Malmros
Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård,
Ladda ner

2011 – Mats Andersson
Energikartläggning vid biogasanläggningen, Kungsängens gård,
Ladda ner

2011 – Alexandra Lousa-Alvin
Kungängsverkets kväverening – inverkan på den interna fosforbelastningen i Ekoln,
Ladda ner

2011 – Sofia Thurin
Översvämningsrisker längs Funboån,
Ladda ner

Alla examensarbeten är i pdf-format. För att läsa pdf-filer behöver du en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Ladda ner Adobe Reader på Adobes webbplats.