Hoppa till innehållet
Hovgården_818x460.jpg

Hovgården

Hovgården är Uppsala Vattens avfallsanläggning. Den består av en återvinningscentral, ett reningsverk för lakvatten, en aktiv deponi för icke farligt avfall och en sluttäckt deponi. Anläggningen har också sex ytor försortering, mellanlagring av avfall och två ytor för behandling av rötslam och förorenad jord.

Mindre än 5 procent av allt avfall deponeras

Av allt material som kommer till Hovgården går 12 procent till materialåtervinning, till exempel metall som sorterats ut från industriavfall eller som kommer från Uppsalas återvinningscentraler. 74 procent av allt inkommande avfall används som konstruktionsmaterial inom anläggningen, till exempel förbränningsaska och fyllnadsmassori form av betong, sten eller jord. 10 procent av allt avfall går till energiåtervinning, i form av förbränning av sopor, trä och ris. Mindre än 5 procent av allt avfall deponeras idag – främst isoleringsmaterial och gips som är svårt att återvinna i den form som det kommer till anläggningen.

Tillsynsmyndighet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för Hovgården.

Miljörapport

Miljörapport Hovgården (pdf)

Basprislista

Från och med den 1 april 2017 gäller ny basprislista.

Prislista Hovgården 2017.pdf

Vad tas om hand på Hovgården?

På Hovgården tar vi hand om en mångd olika fraktioner och avfall. Till exempel finns en sorteringsplatta där vi med hjälp av grävmaskiner sorterar blandat avfall med stor precision. Idag sorteras ungefär femton fraktioner ut. På Hovgården tar vi också hand om:

 • Aska
 • Trä
 • Park och trädgårdsavfall
 • Brännbart
 • Rötslam
 • Bygg- och rivningsmassor
 • Förorenad jord
 • Matavfall
 • Asbest och tryckimpregnerat
 • Avvattning från gatubrunnar
 • Deponi

Återvinningscentralen på Hovgården

Hovgården har en återvinningscentral som är öppen för privatpersoner. Här kan man utöver vanligt grovavfall från hushållen även lämna asbest, eternit och tryckimpregnerat trä.