Till sidans huvudinnehåll

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverken renar avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Det som inte renas hamnar antingen i reningsverkets slam eller följer med det renade vattnet ut i närmaste vattendrag.

Uppsala Vattens reningsverk

Varje år behandlas cirka 22 miljoner kubikmeter vatten i våra avloppsreningsverk. Vårt största reningsverk, Kungsängsverket, ligger i Uppsala och renar cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Våra andra reningsverk ligger i Storvreta, Björklinge, Vattholma, Vänge, Gåvsta, Knutby, Skyttorp, Järlåsa och Ramstalund.

Det finns också många små reningsverk i kommunen som inte ägs av Uppsala Vatten, både privata och kommunala.

Miljörapporter

Miljörapport Björklinge avloppsreningsverk (pdf)

Miljörapport Kungsängsverket (pdf)

Miljörapport Storvreta avloppsreningsverk (pdf)