Till sidans huvudinnehåll

Biogas

Vår biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård.  Varje år tar vi emot och behandlar cirka 30 000 ton matavfall från hushåll och företag.

Knappt hälften av matavfallet kommer från invånare i Uppsala kommun. Vi tar också emot slakteriavfall från verksamheter.

Resultatet blir biogas och biogödsel

Produktionen av biogas sker i en syrefri miljö som med hjälp av bakterier bryter ner matavfallet. Resultatet blir biogas som till största del används till drivmedel för bilar och stadsbussar, och en mindre del till uppvärmning. Av det som blir kvar efter produktionen framställer vi biogödsel. På så sätt kan näringsämnen gå tillbaka till naturen och energiinnehållet tas om hand.

Tankställen för biogas

Här finns kartlänkar för våra två biogastankstationer i Uppsala.

Miljörapport

Miljörapport biogasanläggning (pdf)