Farligt avfall

I Fyrislund ligger vår anläggning för mellanlagring av farligt avfall. Här tar vi bland annat hand om färg- och oljerester, lösningsmedel, batterier och kemikalier.

Vi har tillstånd att mellanlagra 100 ton farligt avfall och 60 ton övrigt avfall. Rummen där avfallet förvaras har avancerade ventilationssystem och uppfyller de hårda krav som ställs på förvaring av miljö- och explosionsfarliga ämnen.

För att minimera risken för att vattnet ska förorenas finns ingen anslutning till avloppsnätet. Allt spill samlas upp i en sluten tank.

Miljörapport

Miljörapport Fyrislund (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T12:03:06
Last modified:
2024-04-29T14:28:17
Published:
2019-05-07T10:50:57
Last published:
2024-04-29T14:28:18
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
farligt-avfall

EPI.Id
9d5486dcf512465dbeaed760aa9c1db3