Till sidans huvudinnehåll

Ditt avfall är inget skräp

På det här studiebesöket lär ni er mer om återvinning och återanvändning. Varje år producerar varje person i Sverige mer än 400kg hushållsavfall! Hur kan det bli så mycket? Och varför är det så viktigt att källsortera?

På Pumphuset kommer eleverna genom experiment och övningar lära sig varför matavfall är viktigt, var Uppsalas sopor tar vägen och vad det bli för nya produkter av det avfall som vi återvinner. Ta med eleverna till en plats där vi jobbar med hållbarhet i praktiken, där frågor besvaras med experiment och utforskande övningar.

Gör intresseanmälan för studiebesök här!

Hur lång tid tar besöket? Cirka 1,5 timme.

Vad kostar det? Alla våra besök är kostnadsfria.

Mer om besöket

Gruppen samlas kring samlingsbrunnen och får en kort introduktion kring husets historia. Dagens upplägg presenteras och vi inleder sedan en kortare övning med hjälp av eleverna. Sedan delas gruppen upp i två delar, där ena börjar med ett experiment och den andra får utforska utställningen genom att lösa uppdrag kopplade till ämnet.

När alla aktiviteter är genomförda samlas vi alla åter igen och eleverna får redovisa vad de gjort utifrån sina uppdrag. Besöket avslutas med en kort film för att runda av på ett pedagogiskt sätt.

Inför besöket

Klicka gärna vidare på länkarna nedan för att lära er mer inför besöket.