Hoppa till innehållet

Vattenlaboratoriet

Uppsala Vattens ackrediterade laboratorium hanterar och analyserar prover från våra anläggningar för dricksvatten, spillvatten, biogas och avfall.

Vi stänger mottagningen av obokade prover och från privatpersoner

På grund av Covid-19 och en högre sjukfrånvaro än normalt så stänger vi från och med nu och i första hand fram till och med 24 april vår mottagning av prover från privata brunnar och andra som inte har bokat tid. Avtalskunder berörs inte.

Det går inte heller att hämta provtagningsflaskor. Däremot skickar vi gärna flaskor per post. Se länk för beställning längre ned.

Det gör vi för att ta vårt ansvar för att minska risken för smittspridning och skydda våra egna medarbetare. Vi hoppas på förståelse för detta och att vi snart kan öppna igen, och då är ni varmt välkomna!

För alternativa inlämningsställen hos ackrediterade laboratorium hänvisas till Swedacs hemsida www.swedac.se (sök ackrediterade organ).

 

 

 

 

Vattenlaboratoriet kan också erbjuda dricksvattenanalyser för dig som har egen brunn, avloppsanalyser för enskilt avlopp samt analyser av badvatten och strandbad.

För dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser enligt SLVFS 2001:30.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025 vilket garanterar att våra uppdrag utförs korrekt och opartiskt med internationellt erkända standardmetoder.

På laboratoriet arbetar tretton personer som varje år hanterar cirka 13 000 prover och utför cirka 130 000 analyser på olika typer av vatten och slam. 

Vårt vattenlaboratorium ligger på Stallängsgatan 3

Vattenprovtjänster för privatpersoner

Vattenprovtjänster för företag