Till sidans huvudinnehåll

Verksamhet och drift

Här kan du läsa mer om våra verksamheter och hur vi jobbar, vilka lagar och förordningar som styr vårt arbete och på vilket sätt vi tar hand om ditt vatten och avfall.

Vi sköter bland annat om 650 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar, fjorton vattenverk, elva reningsverk och ett hundratal pumpstationer. Att ta hand om hushållsavfall, slam och latrin, farligt avfall, biogas, återvinning av avfall och deponi är också några av våra arbetsuppgifter.

Här är ditt vatten!

Uppsalas vattenförsörjning är uppbyggd runt Uppsalaåsen. Åsen fungerar som råvattenmagasin, vattentäkt och ”behandlingsanläggning” av ytvatten från Fyrisån och sjön Tämnaren.

Materialåtervinning

Vad samlar vi in och vilka material kan återvinnas och användas för nya produkter?