Avfallsplan 2023

En avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

Aterbruketweb_461.jpg

Uppsala kommuns avfallsplan är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen och skapa cirkulära resursflöden. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen, minska avfallets miljö- och klimatpåverkan göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Välkommen upp i avfallstrappan!

avfallstrappa_461.png

Avfallstrappan visar i vilken ordning vi ska prioritera olika förhållningssätt och behandlingsmetoder för avfall. Avfallstrappans syfte är att minimera miljöpåverkan från avfall och skapa en så bra resurshushållning som möjligt.

Läs mer om avfallstrappan

Utvecklingsområden och åtgärder i avfallsplanen


Byggbod_461.jpg

Avfallsplanen består av fyra utvecklingsområden med varsitt övergripande, långsiktigt mål och en beskrivning av vad målet innebär. Till varje mål hör indikatorer med målvärden som ska nås till bestämda årtal. Indikatorerna har i möjligaste mån utgått från nationella mål.

Läs mer om mål och åtgärder i avfallsplanen 

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-02-17T14:20:29
Last modified:
2022-10-18T09:01:04
Published:
2021-02-17T14:37:03
Last published:
2022-10-18T09:01:04
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avfallsplan-2023

EPI.Id
542d53ee6884463ba71491324152fc37