Till sidans huvudinnehåll

Tyck till om Uppsalas nya avfallsplan

En avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

Uppsala kommuns avfallsplan är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen och skapa cirkulära resursflöden. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen, minska avfallets miljö- och klimatpåverkan göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Kommunfullmäktige förväntas fatta belut om avfallsplanen i september 2022.

Läs mer om Uppsalas nya avfallsplan

Läs program och bilagor här

Läs handlingsplan här 

Välkommen upp i avfallstrappan!

 

Avfallstrappan visar i vilken ordning vi ska prioritera olika förhållningssätt och behandlingsmetoder för avfall. Avfallstrappans syfte är att minimera miljöpåverkan från avfall och skapa en så bra resurshushållning som möjligt.

Läs mer om avfallstrappan

Utvecklingsområden och åtgärder i avfallsplanen

Avfallsplanen består av fyra utvecklingsområden med varsitt övergripande, långsiktigt mål och en beskrivning av vad målet innebär. Till varje mål hör indikatorer med målvärden som ska nås till bestämda årtal. Indikatorerna har i möjligaste mån utgått från nationella mål.

Läs mer om mål och åtgärdet i avfallsplanen