Uppföljning

Den nya avfallsplanen är beslutad och därför gör vi en uppföljning av hur arbetet med framtagandet av avfallsplanen fungerat.

Arbetet med att ta fram avfallsplanen pågick 2020-2022 och du som ombetts fylla i utvärderingen behöver inte varit med under hela framtagningsperioden. Om någon fråga inte berör dig så kryssa bara i "Berör inte mig".

Uppföljningen kommer att vara ett stöd till framtida arbete när det är dags att förnya nuvarande plan, och för att få ett bra genomförande av avfallsplanen.

Frågor eller synpunkter lämnas till avfallsplan@uppsalavatten.se.


Frivilligt att ange, lämna tomt för att svara anonymt
FORMER FÖR ARBETET

Hur skulle man kunnat organisera arbetet på ett alternativt sätt? Bör något ändras i arbetssättet?

KOMPETENS OCH RESURSER


TILLGÄNGLIG TID


KOMMUNIKATION
INTRESSENTER
KVALITETSSÄKRING AV RESULTATET

Kvalitetssäkring skedde genom interremiss av program och handlingsplan på Uppsala vatten och Hållbarhetsavdelningen (på kommunledningskontoret), samt hos de förvaltningar och bolag som ansvarar för åtgärder i handlingsplanen.

ÖVERGRIPANDE


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-05-20T14:28:12
Last modified:
2022-10-21T15:45:19
Published:
2021-05-20T14:36:13
Last published:
2022-10-21T15:45:19
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
halvtidsuppfoljning

EPI.Id
c8c95ba9ea8a4605aa12052045a06f40