Materialåtervinning

Vad är egentligen materialåtervinning? Jo, helt enkelt material som sorteras och återvinns.

På våra återvinningscentraler och på Hovgårdens avfallsanläggning samlar vi in material som kan återvinnas och användas för att bilda nya produkter. Genom producentansvaret tar också producenterna bakom vissa typer av produkter hand om ditt avfall.

Tack vare återvinningen minskas mängden jungfruligt material samtidigt som det sparas energi. Exempelvis sparar ett ton återvunnet stål drygt ett ton koldioxid.

Producenterna tar hand om dina uttjänta prylar

Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer de här produkterna ansvarar och betalar för återvinningen och hanteringen av dem när de är uttjänta. I Sverige finns idag producentansvar för åtta produktgrupper:

  • batterier
  • bilar
  • däck
  • elektriska och elektroniska produkter
  • förpackningar
  • returpapper
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter

För att uppfylla ansvaret har producenterna bildat olika branschbolag som sköter insamlingen och återvinningen.

El-kretsen

El-kretsen hanterar insamlingen och återvinningen av uttjänta elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Elprodukter som omfattas av producentansvaret är märkta med en överkorsad soptunna.

el-kretsen.se Länk till annan webbplats.

Svensk däckåtervinning

Svensk däckåtervinning hanterar insamlingen och återvinningen av däck. Uttjänta däck lämnas till närmaste återförsäljare. Fälgar lämnas på återvinningscentralerna.

sdab.se Länk till annan webbplats.

Bil Sweden och Bilretur

Bil Sweden och Bilretur har ett nätverk av auktoriserade demonterare (skrotare) som återvinner slutkörda bilar.

bilretur.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:27:00
Last modified:
2023-12-21T14:08:31
Published:
2019-05-07T10:22:54
Last published:
2024-01-01T00:00:00
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
materialatervinning

EPI.Id
efbeba41b8554ea594ffb9d41785ba16