Dagvatten

Regn- och smältvatten är det som brukar kallas för dagvatten. För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det viktigt att vattenfrågor hanteras på ett bra sätt. En av dessa frågor är hur dagvatten ska hanteras i Uppsala, som växer och förtätas.

Vattenprogram

Vattenprogrammet anger inriktning och mål för kommunens vattenarbete som omfattar yt- grund- och dagvatten. Till programmet hör en handlingsplan som definierar nämnders och bolags ansvar och prioriterad åtgärd utifrån programmets målområden. Vattenprogrammet har övergripande målområden med förväntade effekter för utvärdering. Ett av målområdena är dagvatten.

Vattenprogrammet för Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Som en fristående del av dagvattenprogrammet togs också en exempelsamling fram, där vi exemplifierar vad det finns för olika dagvattenlösningar samt vilka för- och nackdelar de har. Dokumentet används som stöd i planeringen, projekteringen och byggandet av dagvattenanläggningar i Uppsala kommun.

Dagvattenhantering – en exempelsamling (pdf) Pdf, 2.2 MB.

Vi har även tagit fram en kompletterande dagvattenhandbok, som innehåller specifika råd och fördjupningar för att stötta i arbetet med en hållbar dagvattenplanering.

Dagvattenhandboken - handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun (pdf) Pdf, 8 MB.

Vi har samlat riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark. 

Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark i Uppsala (pdf) Pdf, 75.9 kB.

För att underlätta redovisning av dagvattenhantering i samband med bygglov har vi tagit fram en blankett som fylls i och skickas in tillsammans med bygglovsansökan.

Dagvattenhantering inom fastighet (pdf) Pdf, 458.2 kB.

Vi har tagit fram en checklista som ska agera stöd vid utförande av dagvattenutredningar.

Checklista för dagvattenutredningar 220202 Pdf, 212.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I den här filmen om dagvattenhanteringen i Rosendal Länk till annan webbplats. ges exempel på hur man kan hantera dagvatten.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:40:38
Last modified:
2024-05-02T10:27:42
Published:
2019-05-07T10:07:55
Last published:
2024-05-02T10:27:42
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dagvatten

EPI.Id
6cae3ad3489a4c2bb7c04b9273dda93d