Till sidans huvudinnehåll

Deponering

Avfall som varken kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas måste förvaras på ett säkert sätt under en lång tid, genom att läggas på deponi. Mängden avfall till vår deponering har sjunkit de senaste åren, tack vare att vi sorterar ut mer material för återvinning, och idag deponerar vi cirka 1 procent av allt avfall som kommer in till Hovgårdens avfallsanläggning.

Rening av lakvatten

Lakvatten, det vill säga förorenat vatten, bildas av regn som faller på deponin och tar upp skadliga ämnen på sin väg genom avfallet. Under deponin leder ett dräneringssystem lakvattnet till ett reningsverk, där vi renar det innan det släpps ut i naturen igen. Vi tar kontinuerligt prover på lakvattnet och på grundvattnet runt omkring, allt för att säkerställa att lakvattnet inte sprids i området.