Till sidans huvudinnehåll

Dricksvatten

Vårt arbete med dricksvatten innefattar många olika moment. Vi renar råvattnet i våra vattenverk, transporterar det genom 65 mil vattenledningar och ser till att det kommer ut i din kran – dygnet runt, året runt.

Produktion av dricksvatten

Produktionen av dricksvatten ser olika ut på olika orter i kommunen, på grund av att vatten från olika vattentäkter kräver olika typer av behandling. Av de som har kommunalt dricksvatten får mer än 95 procent sitt dricksvatten från brunnar i Uppsalaåsen och Vattholmaåsen. Almunge och Länna får sitt dricksvatten från Östra Långsjön.

Läs mer i Vattenförsörjningen i Uppsala stad (pdf)

Läs mer om Uppsalaåsen

Läs mer om Tämnarens roll i Uppsalas vattenförsörjning - kortversion (pdf)

Läs mer om Tämnarens roll i Uppsalas vattenförsörjning - fördjupning (pdf)