Grundvattenläget

Nederbörden har varit rikligare än genomsnittligt sedan augusti, och i januari månad kom det mer än dubbelt så mycket nederbörd som referensperioden.

Till följd av den höga nederbördsmängden i början av året är grundvattennivåerna i samtliga vattentäkter normala, trots den låga nederbördsmängd som fallit under april.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter för det kommunala dricksvattnet. Täkterna är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område. Vi mäter bara grundvattennivåerna som försörjer det kommunala dricksvattnet som levereras i vårt verksamhetsområde.

Värdena är uppdaterade till och med 28 april 2023.

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala eller bättre nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = RÖTT

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:06:10
Last modified:
2023-05-03T15:09:22
Published:
2022-04-19T11:40:54
Last published:
2023-05-03T15:09:22
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
grundvattenlaget

EPI.Id
7096ca6c9c164cfe81257ed6202b002b