Grundvattenläget

En torr vår ledde till minskad grundvattenbildning under den period då grundvattenmagasin vanligtvis fylls på inför sommaren. En mycket nederbördsrik augustimånad avslutade en i övrigt genomsnittlig sommar, och nederbörden fram till december har fortsatt vara rikligare än referensperioden.

Under hösten ökade grundvattennivåerna i alla våra mindre grundvattenmagasin, endast i Knutby bedöms nivån vara fortsatt låg.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter för det kommunala dricksvattnet. Täkterna är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område. Vi mäter bara grundvattennivåerna som försörjer det kommunala dricksvattnet som levereras i vårt verksamhetsområde.

Värdena är uppdaterade till och med 14 december 2022.

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby LÅG
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:06:10
Last modified:
2022-12-15T08:10:02
Published:
2022-04-19T11:40:54
Last published:
2022-12-15T08:10:03
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
grundvattenlaget

EPI.Id
7096ca6c9c164cfe81257ed6202b002b