Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2022–2023 var nederbördsrikt, särskilt under perioden juli-augusti, vilket ledde till att grundvattennivåerna steg och blev höga för årstiden i de flesta vattentäkterna. Vattenföringen i vattendragen blev också hög för årstiden och vattenståndet i Tämnaren närmade sig historisk höga nivåer på grund av nederbörden.

Det hydrologiska året 2023-2024 började med relativt mycket nederbörd oktober-januari och grundvattennivåerna har varit höga under hela vintern och början på våren. Nivåerna är omkring eller över medel i samtliga vattentäkter.

Nederbörden under hösten och vintern har bidragit till höga nivåer och vattenflöden i sjön Tämnaren, där nivåerna har varit över dämningsgränsen sedan augusti 2023 och förväntas sjunka under denna gräns först under kommande veckan.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter för det kommunala dricksvattnet. Täkterna är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område. Vi mäter bara grundvattennivåerna som försörjer det kommunala dricksvattnet som levereras i vårt verksamhetsområde.

Värdena är uppdaterade till och med 7 juni 2024.


Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala eller bättre nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = RÖTT

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:06:10
Last modified:
2024-06-07T13:12:29
Published:
2022-04-19T11:40:54
Last published:
2024-06-07T13:12:30
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
grundvattenlaget

EPI.Id
7096ca6c9c164cfe81257ed6202b002b