Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Torrt väder i april orsakade att grundvattenbildningen upphörde ovanligt tidigt med sjunkande nivåer allt sedan dess som följd. Den nederbörd som kommit under sommaren i år har hjälpt situationen och nivåsänkningar har varit mycket svagare än under sommaren 2018. Detta är en kombination av både mera nederbörd och mindre dricksvattenförbrukning under sommaren 2019 än i fjol.

Dock har nederbörden varit mindre än medel varje månad juni-augusti. Att grundvattennivåerna är så pass mycket bättre i år kan bero på nederbördens frekvens och intensitet vilket till exempel kan vara avgörande för vattenföring i vattendrag, behov av bevattning och perioder av grundvattenbildning.

I de flesta vattentäkterna har nivåerna varit omkring det normala, med undantag för Lövstalöt, Vattholma, Skyttorp och Storvreta. där nivåerna varit under det normala. Nederbörd under oktober (2018) - april (2019), då huvuddelen av grundvattenbildning sker, var cirka 84 procent av medelmängden för perioden. Eftersom att grundvattennivåerna i början av denna period redan var låga innebar detta att nivåerna i de större vattenmagasinen inte har hunnit fyllas på. Nederbördsmängden var dock tillräcklig för många av de mindre vattentäkterna, vilka alltså hann fyllas på under våren, varför nivåerna i dessa varit omkring det normala.

Nivåerna under våren 2018 var högre än normalt på många ställen, men värme och torka under maj-augusti ledde till kraftigt ökad förbrukning och nivåerna i vattentäkterna sjönk drastisk under sommaren, till slut var nivåerna i flera täkter historisk låga. Då utgångsläget inför sommaren i år var sämre än förra året har åtgärder vidtagits med bland annat bevattningsförbud för att få vattnet att räcka fram till perioden för grundvattenbildning i oktober. Hittills har vi sett en normal avsänkning av nivåerna under sommaren 2019, vilket har avtagit eller vänt i de flesta vattentäkterna under de senaste veckorna. Då det hydrologiska året drar mot sitt slut förväntas grundvattennivåer börja stiga någon gång i okt-nov; detta är förstås beroende på nederbörd och om vi ser en torr höst som under de senaste åren kan grundvattennivåerna fortsätta sjunka in på vintern.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Bevattningsförbud råder i Vattholma, Skyttorp, Bälinge och Lövstalöt.

Värdena uppdaterade till och med 9 september 2019.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma LÅG
Lövstalöt-Bälinge MYCKET LÅG
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT