Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

För det hydrologiska året 2018-2019 var nederbörden cirka 89 procent av medelnederbörden och under grundvattenbildningssäsongen (oktober-april) var nederbörden cirka 84 procent av medel.

Grundvattennivåerna var låga i början på året på grund av torrt och varmt väder under sommaren och började stiga sent när torkan fortsatta in på hösten. I mindre vattentäkter följde nivåerna ungefär den normala trenden medan stora vattentäkter hade låga nivåer eftersom  nederbörden inte räckte till att återfylla efter det föregående årets vattenbrist.

Det hydrologiska året 2019-2020 har börjat med en nederbördsrik oktober vilket har orsakat stigande nivåer i grundvattenmagasinen. I de mindre magasinen betyder detta att nivåerna är över medel för årstiden medan i de större magasinen har nivåerna börjat närma sig det normala. Nederbörd och temperatur kommer att styra grundvattenbildning och nivåerna kan börja sjunka igen om det blir torka eller ovanligt kyligt väder.

Vattenföring i vattendragen är hög och tillgång till infiltrationsvatten är bra.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 1 november 2019.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge LÅG
Knutby NORMAL
Storvreta LÅG
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT