Till sidans huvudinnehåll

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2021-2022 började med ungefär medelnederbörd för perioden oktober-februari. Därefter var våren torr vilket innebar minskad grundvattenbildning under perioden då grundvattenmagasin fylls på inför sommaren

Grundvattennivåerna är låga för årstiden i flera vattentäkter; Vattholma, Lövstalöt-Bälinge, Knutby, Storvreta, Ramstalund, Skyttorp och Björklinge. Nederbörden har den senaste månaden varit riklig och flera mindre täkter uppvisar trender med något stigande grundvattennivåer.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena är uppdaterade till och med 31 augusti 2022.

 

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma LÅG
Lövstalöt-Bälinge LÅG
Knutby LÅG
Storvreta LÅG
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund LÅG
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby LÅG
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT