Till sidans huvudinnehåll

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 slutade med en medel nederbördsmängd. Efter torra månader i augusti och september blev grundvattennivåerna låga för årstiden i flera vattentäkter. Det hydrologiska året 2020-2021 har varit nederbördsrik med mer nederbörd än normalt i oktober, december och januari. På grund av det har nivåer i samtliga grundvattentäkter återhämtat sig till medel för årstiden eller högre. I september var nederbörden lägre än normalt. Totalt har det hydrologiska året 2020-2021 haft en normal nederbördsmängd. Vi går nu in i det hydrologiska året 2021-2022.

Det kalla vädret och nederbörd i form av snö under januari-februari gav bra förutsättningar för grundvattenbildning och vårflod senare i säsongen än under 2020, då vårflödet inträffade tidigt i mars. Det varma vädret som följde den kalla perioden gjorde att snömagasinet försvann mycket snabbt och att en liknande situation som 2020 hade kunnat uppstå. Torrt väder under mars ledde till sjunkande grundvattennivåer; dock var nivåerna fortfarande över eller omkring medel för årstiden. Nederbörden i maj ledde till tillfälligt stigande grundvattennivåer, som under juni och juli återgick till det normala i de flesta magasin. Nederbörden under juni låg nära medelnivå medan juli hade mycket mindre nederbörd än vanligt. Nederbörden under augusti var över det normala och grundvattennivåerna i de flesta täkter låg nära eller över medel för årstiden. Nederbörden under september var under det normala, men de flesta täkter har fortfarande grundvattennivåer som är över medel för årstiden.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 30 september 2021.

 

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby LÄGRE NIVÅ
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT