Till sidans huvudinnehåll

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2021-2022 började med ungefär medel nederbördsmängd under perioden oktober-februari. Därefter har våren varit mycket torr, med i princip ingen nederbörd i mars.

Trots detta är grundvattennivåerna i de flesta vattentäkter omkring eller över medel för årstiden. I några vattentäkter i större grundvattenmagasin är nivåerna på gränsen till att vara låga för årstiden.

Eftersom växtsäsongen är nu igång minskas sannolikheten att grundvattenmagasin kan fyllas på. Varmt och torrt väder som leder till förhöjd förbrukning kan orsaka låga grundvattennivåer senare på året. Detta kan även orsaka låg vattenföring i vattendrag och låga nivåer i sjöar.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 30 april 2022.

 

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT