Till sidans huvudinnehåll

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 slutade med en medel nederbördsmängd. Efter torra månader i augusti och september blev grundvattennivåerna låga för årstiden i flera vattentäkter. Det hydrologiska året 2020-2021 har hittills varit nederbördsrik med mer nederbörd än normalt i oktober, december och januari. På grund av det har nivåerna i samtliga grundvattentäkter återhämtat sig till medel för årstiden eller högre.

Det kalla vädret under januari-februari har lett till att grundvattenbildning har minskat då nederbörd har fallit som snö under den senaste månaden. Under 2020 var situationen annorlunda då vintern var mycket mild, vilket ledde till att grundvattennivåer och vattenföring i vattendrag nådde sin högsta punkt redan i mars eftersom att det inte fanns något snötäcke. Det kalla vädret och snötäcket som finns idag ger bra förutsättningar för en stark vårflod och grundvattenbildning i samband med snösmältningen som sker senare under säsongen vilket i sin tur minskar risken att grundvattennivåerna blir låga senare under året.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 31 januari 2021.

 

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT