Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 har hittills varit nederbördsrikt; nederbörden som har fallit under oktober-januari är cirka 40 procent över medel för perioden. Januari var relativt torr vilket gjorde att vattenstånd i vattendrag har sjunkit och flera grundvattentäkter har följt med. Trots detta är samtliga nivåer i vattentäkterna över medel för årstiden; många är långt över medel.

Om det fortsätter vara torrt under mars-april kan grundvattennivåerna fortsätta att sjunka, vilket kan göra att grundvattennivåerna blir lägre än normalt inför sommaren. Vanligtvis inträffar de högsta grundvattennivåerna i april, efter snösmältning och vårflod. Eftersom att det inte finns något snötäcke i dagsläget kommer fortsatt grundvattenbildning vara helt beroende på nederbörd som faller under mars och april.

Säsongen för grundvattenbildning upphör ungefär då växtsäsongen börjar och varmare temperaturer leder till ökad avdunstning. Därmed kan temperaturen spela stor roll för grundvattnet; om växtsäsongen börjar tidigt är det högst sannolikt att grundvattennivåer kommer att sjunka tidigt. Hittills har vintern varit extremt mild; om samma trend fortsätter inpå våren kan det ha ett betydande negativ påverkan på vattentillgången.

Vattenföringen i vattendragen är hög och tillgången till infiltrationsvatten är bra. Det torra vädret under januari bidrog till minskad grumlighet och bättre kvalité för infiltrationsvattnet och under större delen av januari har infiltrationsanläggningarna kunnat användas fullt ut. Under februari har man varit tvungen att dra ner på infiltration i Tunåsen på grund av hög grundvattennivå i Galgbacken. Infiltrationen i Storvreta har varit avstängd eftersom det inte  anses vara effektivt att infiltrera vatten då grundvattennivån är så högt.

Värdena uppdaterade till och med 28 februari 2020.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT