Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Torrt väder i april orsakade att grundvattenbildning upphörde och att nivåerna började sjunka ovanligt tidigt. Nederbörd under maj och juni har hjälpt situationen och nivåsänkningarna har varit mycket svagare än under 2018, delvis på grund av minskad förbrukning jämfört med samma period i fjol.

I de flesta vattentäkterna har nivåerna varit omkring det normala, med undantag för Lövstalöt, Vattholma och Skyttorp som har varit under. Nederbörden för perioden oktober-april, då huvuddelen av grundvattenbildning sker, var cirka 84 procent av medelmängden för perioden. Eftersom att grundvattennivåerna i början av perioden redan var  låga innebär detta att nivåerna i de större vattenmagasinen inte har kunnat fyllas på. De mindre vattentäkterna fylldes på under våren och nivåerna har varit omkring det normala.

Nivåerna under våren 2018 var högre än normalt på många ställen, men värme och torka under maj-augusti ledde till kraftigt ökad förbrukning och nivåerna i vattentäkterna sjunk drastisk. Till slut var nivåerna i flera täkter historisk låga. Eftersom att nivåerna förväntas vara något lägre i år innebär det att en liknande sommarperiod kommer att leda till ännu lägre nivåer under 2019 och att åtgärder som bevattningsförbud kan behövas. Vi vill därför uppmuntra till vattenbesparing som till exempel att samla regnvatten till odlingssäsongen; varje droppe räknas!

 

Värdena uppdaterade till och med sista juni 2019.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma LÅG
Lövstalöt-Bälinge MYCKET LÅG
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT