Till sidans huvudinnehåll

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 slutade i september med en medelnederbördsmängd. Efter torra månader i augusti och september blev grundvattennivåerna låga för årstiden i flera vattentäkter. Det hydrologiska året 2020-2021 började med en nederbördsrik oktober med 103 mm regn. Detta har lett till stigande grundvattennivåer i de flesta vattentäkterna.

Vattenföringen i Fyrisån har ökat med nederbörden under oktober och överföringen från Stynsberg stoppades 12 oktober. Grumligheten i ån har begränsat infiltrationsanläggningarna för tillfället. Detta bedöms inte vara ett problem för tillfället eftersom att grundvattennivåer förväntas stiga en tid framöver.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 31 oktober 2020.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge LÄGRE
Knutby LÄGRE
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge LÄGRE
Björklinge-Skuttunge-Läby LÄGRE
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT