Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 har hittills varit nederbördsrikt på grund av mycket regn under hösten. Sedan dess har det varit relativt torrt; alla månader januari-juni har varit torrare än vanligt, med cirka 83 procent av den normala nederbörden. Detta resulterade i svagt vårflöde i vattendrag och grundvattennivåer som sjönk tidigare än normalt. Under maj var vädret kallare än normalt och något mer regnigt än vanligt vilket bidrog till bromsad avsänkning och även stigande nivåer på vissa ställen. Nederbörd under juni har varit nära det normala, dock har höga temperaturer orsakat ökad vattenförbrukning.

Nivån i Tämnaren var låg under april och har nu stigit till normalt vattenstånd under maj och juni. Vattenföring i Fyrisån har minskat under juni och Uppsala Vatten började överföra vatten från Tämnaren den 23 juni. Detta kommer att fortsätta så länge vattenföringen i Fyrisån inte ökar på grund av nederbörd.

Grundvattennivåerna är omkring eller över det normala i de flesta vattentäkterna. Grundvattennivåerna i Vattholmaåsen är låga för årstiden; detta tros vara kopplat till det ovanligt låga vattenföringen i Fyrisån efter ett tidigt och svagt vårflöde. Situation har förbättrats något under maj och juni men nivåerna är fortfarande lägre än normalt. Grundvattennivåerna i täkterna har varit lägre cirka 25 procent av tiden sedan 1993.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 28 juni 2020.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma LÅG
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta LÅG
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT