Hoppa till innehållet

Grundvattenläget

Det hydrologiska året 2019-2020 har hittills varit nederbördsrikt; nederbörden som har fallit är cirka 60 procent över medel för perioden. Detta har orsakat kraftigt stigande grundvattennivåer och i de kommunala magasinen är samtliga nivåer över medel för årstiden; många är långt över medel.

Vattenföring i vattendragen är hög och tillgången till infiltrationsvatten är bra; dock har den rikliga nederbörden och den milda temperaturen (ingen tjäle) orsakat ökad grumlighet vilket kan orsaka igensättning av infiltrationsbassänger. Av denna anledning har infiltrationen varit avstängd under hela december. Trots detta har grundvattennivåerna stigit och är nära max-nivå i några täkter såsom Galgbacken och Stadsträdgården.

 

Värdena uppdaterade till och med 14 januari 2020.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT