Till sidans huvudinnehåll

Grundvattenläget

Grundvattensituationen i Uppsala kommun under 2021 har varit mycket lik situationen under 2020, då en mild vinter ledde till höga nivåer under vintern som följdes av en tidig vårflöde efter vilket nivåerna i grund- och ytvatten började sjunka tidigare än normalt. Dock var nivåerna i de flesta vattentäkterna omkring medel för största delen av året.

Det kalla vädret och nederbörd i form av snö under januari-februari gav bra förutsättningar för grundvattenbildning och vårflod senare i säsongen än under 2020, då vårflödet inträffade tidigt i mars. Det varma vädret som följde den kalla perioden gjorde dock att snömagasinet försvann mycket snabbt och vårflödet var kom ännu tidigare. Torrt väder under mars och april har gjort att grundvattenbildning sedan dess har varit svag och grundvattennivåerna har sjunkit. Grundvattennivåerna och trenderna är mycket lik situationen under 2020 och det bedöms sannolikt att grundvattennivåer håller sig omkring medel i de flesta vattentäkter. Grundvattennivån i Björklinge, som följer nivån i Långsjön, förväntas vara något lågt framöver.

I Uppsala kommun finns det flera olika vattentäkter som är oberoende av varandra. Det gör att det kan finnas gott om vatten i ett område samtidigt som det är låga grundvattennivåer i ett annat område.

Värdena uppdaterade till och med 30 april 2021.

 

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma NORMAL
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta NORMAL
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp NORMAL

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Mycket lägre nivåer = ORANGE

Historiskt låga nivåer = RÖTT