Renhållningsordning

Uppsala kommuns renhållningsordning

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Föreskrifterna beskriver bland annat hur kommunen ska sköta sin del av insamlingen och vad som är fastighetsägarens ansvar. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hur avfallet ska hanteras på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

Renhållningsordningens avfallsplan

Uppsala kommuns avfallsplan är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen och skapa cirkulära resursflöden. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen, minska avfallets miljö- och klimatpåverkan göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige Pdf, 1.6 MB. att justera 12 § i renhållningsföreskrifterna, när papperspåsarna infördes som obligatoriskt emballage för matavfall.

Föreskrift
12 § I behållare för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska vid behov vara väl emballerat så att risk för skada eller olägenhet inte uppkommer. Avfall som kan förorsaka antändning av annat avfall eller behållare får inte läggas i behållaren. Matavfall läggs i den påse avsedd för matavfall som tillhandahålls av bolaget. Annat emballage för matavfall får användas efter godkännande av bolaget. Påsarna ska vara väl förslutna när de läggs i behållaren för matavfall.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T11:04:04
Last modified:
2023-05-16T14:19:50
Published:
2019-05-06T11:08:48
Last published:
2023-05-16T14:19:50
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
renhallningsordning

EPI.Id
f6f82d9d6ac9473b93732839acac4b54