På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Lagar och förordningar

Här hittar du de lagar, regler, bestämmelser och föreskrifter som gäller för vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering.

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning är en precisering av VA-lagen för brukande av VA-anläggningen i Uppsala kommun.

Uppsala Vatten är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.

ABVA (pdf)

Dricksvattenföreskriften

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Kraven på dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten,  SLV FS 2001:30.

Dricksvattenföreskriften – livsmedelsverket.se

Miljöbalken

I Miljöbalken regleras vilka krav som ställs på avfallshanteringen. I Miljöbalken regleras också vilka krav som ställs på våra avloppsreningsverk och uttag av grundvatten och ytvatten som vi sedan bereder till dricksvatten.

Svensk författningssamling – riksdagen.se

Renhållningsordning

I varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning med föreskrifter hur hantering av avfall ska fungera och en avfallsplan som tydliggör kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen är ett styrdokument som underlättar för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål och ge ansvariga en helhetsbild över avfallshanteringen.

Läs mer om Uppsala kommuns renhållningsordning

VA-lagen

Med allmän vatten och avloppsanläggning avses anläggning som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp som drivs av kommunen. Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412.

Svensk författningssamling – riksdagen.se

Grundläggande karaktärisering av avfall till deponi

Lagstiftningen föreskriver att brännbart och organiskt avfall inte får deponeras, samt att allt avfall som deponeras måste klassas. Avfallsproducenter som lämnar in avfall till Hovgården måste därför fylla i blanketten "Grundläggande karakterisering".

Grundläggande karaktärisering (pdf)

Handbok för avfallsutrymmen

Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö och annat som rör hanteringen av ditt avfall.

Läs mer hos Avfall Sverige