Till sidans huvudinnehåll

Teknisk handbok

Här hittar du Uppsala Vattens tekniska handbok. Den är avsedd att användas av anlitade konsulter, både internt och externt, vid projektering, dimensionering, beräkning och upprättande av handlingar för tekniska anläggningar, avfallsanläggningar och ledningsnätet.  

Vårt mål är att anvisningarna, efter projektering och utförande, ska ge anläggningarna en enhetlig och godtagbar kvalitetsmässig teknisk standard, samt även ur arbetsmiljö, drift och underhållssynpunkt. 

Avvikelser från denna anvisning får endast göras efter godkännande av Uppsala Vatten.

Uppsala Vattens tekniska handbok hittar du här

Teknisk handbok för Uppsala Vatten.pdf