Teknisk handbok

Här hittar du Uppsala Vattens tekniska handbok.

Den är avsedd att användas av anlitade konsulter, både internt och externt, vid projektering, dimensionering, beräkning och upprättande av handlingar för tekniska anläggningar, avfallsanläggningar och ledningsnätet.  

Vårt mål är att anvisningarna, efter projektering och utförande, ska ge anläggningarna en enhetlig och godtagbar kvalitetsmässig teknisk standard, samt även ur arbetsmiljö, drift och underhållssynpunkt.

Avvikelser från denna anvisning får endast göras efter godkännande av Uppsala Vatten.

Observera att känslighetskartans nya version ännu inte är publicerad (avseende kap 3.4), men den förväntas blir klar under slutet av 2023.

Uppsala Vattens tekniska handbok hittar du här

Teknisk handbok för Uppsala Vatten.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor och principskisser till den tekniska handboken

Bilaga 1 Mätvärden.pdf Pdf, 292.6 kB.

Bilaga 2 Garantiskylt.pdf Pdf, 209.7 kB.

Bilaga 3 Uppsala Vattens krav på handlingar för VA och avfallsanläggningar.pdf Pdf, 568.8 kB.

Bilaga 4 Principer för märkning ÖBA.pdf Pdf, 103.5 kB.

Bilaga 5 Principer för märkning ÖKA o ÖVA.pdf Pdf, 176.2 kB.

Bilaga 6 Principer för märkning ÖSA.pdf Pdf, 43.1 kB.

Bilaga 7 Elanläggningar.pdf Pdf, 780.4 kB.

Bilaga 8 LCC-verktyg mall LST.xlsx Excel, 354.4 kB.

Bilaga 9 Projekteringsanvisningar dammar.pdf Pdf, 459.9 kB.

Bilaga 10 Layout för återvinningscentraler & ramp.pdf Pdf, 1002.3 kB.

Bilaga 12 Avfall i fysisk planering.pdf Pdf, 691.3 kB.

Principskiss P1 Spillvattenpumpstationer.pdf Pdf, 406.9 kB.

Principskiss P2 Bräddning nödutlopp.pdf

Pdf, 122 kB.
Principskiss P3 Tryckstegringsstation.pdf Pdf, 541.8 kB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-10-26T12:57:59
Last modified:
2023-11-15T14:05:45
Published:
2022-02-04T10:46:54
Last published:
2023-11-15T14:05:45
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
teknisk-handbok

EPI.Id
a2966c1dc7cb493988288ad17bf48021