Till sidans huvudinnehåll

VA-plan för Uppsala kommun

Uppsala Vatten och Uppsala kommun arbetar gemensamt med framtagandet av en VA-plan för att nå en hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Arbetet med att ta fram VA-planen genomförs i ett kommunövergripande projekt med representanter från miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten.

Inom ramen för VA-planen kommer tre delplaner att tas fram, däribland en plan för utbyggnad av allmänt VA, en så kallad VA-utbyggnadsplan som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Målsättningen är att VA-planen med dess delplaner ska vara färdig till våren 2021.