Till sidans huvudinnehåll

Vattendirektivet

Vem ansvarar egentligen för vattnet? Det är många som bestämmer och har ansvar för frågor som rör vattenkvalitet och vattenmiljö. De grova riktlinjerna dras upp av EU genom vattendirektivet.

Ansvaret delas mellan många

På lokal nivå vilar ett stort ansvar på kommunerna. Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering – frågor med tydlig koppling till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

På regional nivå finns länsstyrelsen som har ett brett uppdrag och ett stort ansvar inom vatten- och miljöområdet.

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och i varje vattendistrikt har en vattenmyndighet utsetts. Uppsala län ingår i distriktet Norra Östersjön och Bottenhavet.

Myndigheter på nationell nivå som Naturvårdsverket och SGU tar fram föreskrifter och ger vägledning i arbetet med vattendirektivet.

Läs mer om vattenförvaltningen i Uppsala län – vattenmyndigheterna.se (öppnas i ett nytt fönster)

Vattenmyndighetens skrift: Vatten vårt gemensamma ansvar (pdf)