Verksamhet och drift

Här kan du läsa mer om våra verksamheter och hur vi jobbar, vilka lagar och förordningar som styr vårt arbete och på vilket sätt vi tar hand om ditt vatten och avfall.

Vi sköter bland annat om 650 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar, fjorton vattenverk, elva reningsverk och ett hundratal pumpstationer. Att ta hand om hushållsavfall, slam och latrin, farligt avfall, biogas, återvinning av avfall och deponi är också några av våra arbetsuppgifter.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T09:53:25
Last modified:
2022-09-26T18:06:15
Published:
2019-04-29T09:55:38
Last published:
2022-09-26T18:06:15
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
verksamhet-och-drift

EPI.Id
9324ebe4f15e4d59b27fbd85114b995c