Energiutvinning

Vissa typer av avfall kan inte återanvändas eller återvinnas. Genom att bränna det avfallet i kraftvärmeverk kan vi ta vara på energin i avfallet, i form av el och värme.

Vi samlar in allt restavfall (brännbart) i Uppsala och skickar det vidare till förbränning i Vattenfalls kraftvärmeverk Länk till annan webbplats..

Förbränning

Svenska avfallsförbränningsanläggningar producerar varje år fjärrvärme som motsvarar värmebehovet för cirka 700 000 villor. Dessutom produceras el som täcker årsbehovet för drygt 200 000 villor. Anläggningarna som bränner avfall svarar för cirka 0,3 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Utsläpp

Avfallsförbränning kräver avancerad rening av rökgaserna. Utsläppen har under de senaste decennierna minskat kraftigt. Förklaringen är att både hushåll och företag har blivit bättre på att källsortera, vilket gör att avfallet har blivit renare och passar bättre för förbränning.

Slagg

Ungefär 20 procent av avfallet finns kvar efter förbränningen i form av slagg. Slagget består till största delen av grus, som kan återanvändas som fyllnadsmaterial. Dessutom finns det metallskrot i slaggen, som sorteras ut och återvinns. Askan från rökgasreningen innehåller giftiga ämnen som avskiljs i reningen. Askan är farlig och måste därför deponeras på ett säkert sätt.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:35:46
Last modified:
2022-09-26T16:32:51
Published:
2019-05-07T10:28:38
Last published:
2022-09-26T16:32:51
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
energiutvinning

EPI.Id
95977b32555747d693d1298e81e71b8f