På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Så behandlar vi personuppgifter

Uppsala Vatten och Avfall AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel namn, adress, personnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att kunna leverera våra tjänster till rätt platser och att rätt person ska få faktura för tjänsterna vi levererar.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du tecknade abonnemang hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är oftast att vi behöver uppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse, men det kan också vara för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

Vi sparar endast dina uppgifter så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan behöva spara uppgifterna längre, till exempel om det behövs för att följa lagkrav avseende allmänna handlingar och arkivering.

För att se till att de uppgifter vi har om dig är korrekta så kontrollerar och kompletterar vi uppgifterna mot offentliga register, till exempel fastighetsregistret.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi delar aldrig några personuppgifter för reklamändamål.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig och för att begära rättelse. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via vår kundtjänst .

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.