17 december 2021 – 1 september 2023

Renovering VA-ledningar Eriksberg

Vatten- och avloppsledningarna i Eriksbergsvägen behöver renoveras. Arbetet med att byta ledningar planeras att pågå från och med december 2021 till oktober 2022. Återställning av gatans asfalt/kantsten beräknas vara klart i slutet av augusti 2023.

I samband med ledningsomläggningen kan det bli störningar i vattenleveransen till din fastighet, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg. På www.uppsalavatten.se/sms kan du kontrollera att ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress för att motta sms-utskick vid driftstörningar. Till exempel är oftast tjänstetelefoner kopplade till företagets fakturaadress och inte din bostadsadress.

Arbetena innebär också ändringar i trafiken på Eriksbergsvägen, följ aktuell skyltning. Eventuellt kommer sprängarbeten utföras och olägenheter med buller och vibrationer förekomma. Vi kommer i samarbete med en konsult genomföra fasadbesiktning för de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av sprängarbetena, separat information skickas till berörda fastigheter.

VA-omlaggning-Eriksberg.PNG

Den här sidan uppdateras med övergripande information om projektet vartefter det fortskrider.

EPI debug

Created:
2021-10-04T14:58:14
Last modified:
2022-11-01T09:42:30
Published:
2021-11-03T09:56:22
Last published:
2022-11-01T09:42:37
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
renovering-va-ledningar-eriksberg

EPI.Id
635bb46eaa4e4517bcaf26fe6d28e453