1 januari – 1 juli 2022

Omläggning ledningar Kungsängen

Uppsala kommun och Uppsala Vatten förbereder Kungängsleden för kommande Tullgarnsbron genom att flytta katastrofskydd samt omläggning av befintliga ledningar.

Detta kan förutom störningen av trafik även medföra lukt från avloppsledningar som skall läggas om.

Arbetet med omläggning beräknas vara klar till sommaren 2022, därefter påbörjas brobyggandet.

Hos Uppsala kommun finns mer information om bygget av Tullgarnsbron Länk till annan webbplats..

EPI debug

Created:
2022-01-26T14:11:13
Last modified:
2022-09-30T11:15:51
Published:
2022-01-26T14:13:09
Last published:
2022-09-30T11:15:51
Template
Evenemang


EPI.PageType
DisturbancePage

EPI.PageURLSegment
omlaggning-ledningar-kungsangen

EPI.Id
72708d9a62d248839ff6ec5addee4370